OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Anerkendelse af uddannelser og erhvervskvalifikationer

Først og fremmest skal der skelnes mellem, om der er tale om en uddannelse eller et erhverv, som er omfattet af den Europæiske Unions direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, eller om der er tale om et andet reguleret erhverv. Anerkendelsespligten kan opstå grundet de mange forskellige forbunds- og delstatslove.

Erhverv i henhold til EU-anerkendelsesdirektivet (2005/36/EF)

Anerkendelsesdirektivet omfatter følgende erhverv: Læger, sygeplejersker tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter.

På grund af direktivet anerkendes disse uddannelser automatisk i Tyskland, idet uddannelserne er blevet harmoniseret i hele Europa.

Alligevel skal der gennemføres en anerkendelsesprocedure.

Lovregulerede erhverv

Forskellige håndværksfag og andre erhverv er regulerede og skal anerkendes, idet man ellers ikke må udføre arbejde inden for sit erhverv i Tyskland.

På grund af Tysklands føderale struktur er anerkendelsen noget mere uoverskueligt. Mens de regionale håndværkskamre normalt er ansvarlige for håndværksfagene, er det normalt forbundsstaterne, herunder sundheds- eller socialministerierne, der er ansvarlige for sundhedsfagene.

Industri- og handelskamrene er ansvarlige for ækvivalensvurderingen af erhverv inden for industri, handel og service. Hertil er der oprettet en fælles platform, den såkaldte IHK-FOSA (Foreign Skills Approval). Hjemmesiden www.ihk-fosa.de indeholder alle informationer samt hjælp og kontaktoplysninger.

Erhverv der ikke kræver nogen regulering

For disse erhverv afhænger en anerkendelse udelukkende af, om arbejdsgiveren ønsker det. Anerkendelsen foretages af håndværkskammeret eller industri- og handelskammeret, som er kompetent på regionalt plan.

Generelle informationer omkring anerkendelse kan du finde på det tyske undervisningsministeriums (Bundeministerium für Bildung und Forschung) hjemmeside ved at klikke på følgende link:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de

Flere informationer omkring udenlandske uddannelser kan du finde på det tyske ”Kultusministerkonferenz” hjemmeside ved at klikke på følgende link. Her kan du finde centralkontoret for udenlandsk uddannelse (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen):

https://www.kmk.org

Informationer vedrørende anerkendelsen af udenlandske eksamensbeviser finder du ved at klikke på følgende link og derefter at søge efter anerkendelsen af udenlandske eksamensbeviser (Anerkennung ausländischer Abschlüsse):

https://www.bmbf.de

De kompetente håndværkskamre i forbindelse med ækvivalensvurderingen af håndværksfag, kan findes ved at klikke på følgende link:

www.handwerkskammer.de

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00