OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Efterladtepensioner

I Tyskland får efterladte enker/enkemænd og børn pension ud fra en arbejdstagers forsikringsforhold eller tjenestemandsstatus. Hvor meget pension der udbetales er afhængig af de indbetalte bidrag og antallet af forsikringsårene eller af antallet af "tjenesteår" og løngruppen (tjenestemænd).

Efterladte har et principielt krav på disse pensioner. De kan dog stilles delvis i bero pga. de efterladtes egne indtægter. Vil man gerne vide mere om ens finansielle situation i værste tilfælde, bør man aftale en tid hos en rådgiver fra "Deutsche Rentenversicherung". Tjenestemænd kan henvende sig til deres arbejdsgiver (”Dienstherr”).

For grænsependlere fra Danmark er det vigtigt, at de informerer deres pårørende om disse muligheder, da man som regel ikke kender til efterladtepensioner i Danmark mere.

Efterladtepensioner til grænsependlere 

Pendlere fra Danmark til Tyskland
Efterladte børn og ægtefæller af denne pendlergruppe kan få efterladtepensioner (”Witwen- und Waisenrenten”) efter almindelige tyske regler. De udbetales også i Danmark.

Yderligere Informationer kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af Deutsche Rentenversicherung.

www.deutsche-rentenversicherung.de

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00