OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Erklæring om Databeskyttelse

1. Databeskyttelse

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og denne erklæring om databeskyttelse.

Du kan i reglen benytte vores website uden at skulle angive personoplysninger. Hvis der bliver indsamlet personoplysninger på vores sider (f.eks. navn, adresse eller emailadresser), vil dette så vidt muligt altid ske på frivillig basis. Sådanne oplysninger videregives ikke til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (for eksempel kommunikation via email) kan være forbundet med sikkerhedsmangler. Det er ikke muligt at garantere fuldstændigt, at tredjepart ikke får adgang til oplysningerne.

2. Dataansvarlig

Følgende er ansvarlig for databehandlingen på websitet:

Region Sønderjylland-Schleswig
c/o Aabenraa Kommune
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1
6330 Padborg, Danmark
E-mail: region@region.dk

Databeskyttelsesrådgiver:

Eva Maria Minke Andersen, Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa, Danmark
Tlf. +45 73 76 70 01
E-mail: dbr@aabenraa.dk

3. Dataindsamling på vores website

3.1 Cookies

Internetsiderne bruger til dels såkaldte cookies. De forårsager ingen skade på din computer og indeholder ikke virus. Cookies hjælper med at gøre vores tilbud mere brugervenlige, mere effektive og mere sikre. Cookies er små tekstfiler, der bliver installeret på din computer og bliver gemt af din browser.

De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte "sessionscookies". De slettes automatisk, når du forlader sitet. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem.

Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser, næste gang du besøger websitet.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret, hvis der bliver placeret cookies, og så du kun accepterer cookies i enkeltstående tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i bestemte tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Deaktivering af cookies vil eventuelt være forbundet med funktionsbegrænsninger på websitet.

3.2 Serverlogfiler

Websiteudbyderen indsamler og gemmer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig her om følgende:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt operativsystem
  •  Referrer URL
  • Hostnavn på adgangscomputeren
  • Klokkeslæt for serverforespørgsel

Oplysningerne kan ikke henføres til bestemte personer. Oplysningerne sammenkædes ikke med andre datakilder. Vi forbeholder os retten til at kontrollere disse oplysninger efterfølgende, hvis vi får kendskab til konkrete belæg for ulovlig brug. Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, som tillader behandling af data af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.+

3.3 Google Maps

Websitet bruger Google Maps fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ved at bruge websitet, erklærer du dig indforstået med, at Google Inc., dennes repræsentanter samt tredjepart registrerer, behandler og bruger de automatisk indsamlede oplysninger. Servicevilkårene for Google Maps fremgår af "Servicevilkår for Google Maps".

3.4 Webanalyse

På grundlag af artikel 6 afsnit 1 lit.e. af GDPR i forbindelse med § 3 BDSG bruger vi data til statistik i forbindelse med PR-arbejde og til nødvendige informationer til vores arbejde.

Dette gør vi ved hjælp af webanalysetjenesten Matomo. Hvis enkelte sider på vores hjemmesider bliver åbnet, så bliver følgende data gemt:

  • To Bytes af IP-adressen af brugeren (anonym)
  • Den åbnede side Den side, hvor brugeren kom fra (Referrer)
  • Undersiderne, som åbnes fra den åbnede side
  • Opholdslængde på siden
  • Hvor hyppigt siden åbnes

IP-adresser bliver ikke gemt fuldstændig, da 2 Bytes fra denne bliver anonymiseret. Således kan vi ikke se, hvem der har åbnes siden, brugeren er anonym.

Softwaren ligger kun på vores egne webserver og data bliver ikke givet videre til tredje parter.

Hvis du ikke er indforstået med at vi gemmer og bruger data i sammenhæng med dit besøg på vores hjemmeside, kan du efterfølgende til enhver tid modsige med et museklik. Så lægges en Opt-Out-Cookie i din browser, så gemmer Matomo ingen data. Hvis du sletter alle dine cookies, skal du blot tænke på at aktivere den Opt-Out Cookie igen.

Du har mulighed for at forhindre at dine besøg analyseres, dette beskytter dit privatliv, men forhindrer os i at lære fra dit besøg og gøre hjemmesiden mere brugervenlig.

3.5 Google Maps

Google Maps bruges med henblik på at vise vores onlinetilbud på en indbydende måde og gøre det lettere at finde de steder, der er angivet på vores website. Der er her tale om, at vi forfølger en legitim interesse som omhandlet i § 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Ved at bruge websitet, erklærer du dig indforstået med, at Google Inc., dennes repræsentanter samt tredjepart registrerer, behandler og bruger de automatisk indsamlede oplysninger.

Servicevilkårene for Google Maps fremgår af "Servicevilkår for Google Maps" : https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

3.6 Nyhedsbrev

Neden for informerer vi om nyhedsbrevets indhold samt proceduren for tilmelding, udsendelse og den statistiske evaluering samt din indsigelsesret. Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, erklærer du dig indforstået med at modtage det og med de beskrevne procedurer.

Nyhedsbrevets indhold: Nyhedsbreve, e-mails og øvrige elektroniske meddelelser med reklameinformation (i det følgende benævnt "nyhedsbrev") udsendes kun med modtagernes samtykke eller efter lovmæssig tilladelse. Såfremt nyhedsbrevets indhold bliver beskrevet konkret i forbindelse med tilmeldingen, er brugerens samtykke afgørende. I øvrigt indeholder vores nyhedsbreve information om vores ydelser og os.

Double-opt-in og protokollering: Tilmeldingen til vores nyhedsbrev foregår i en såkaldt double-opt-in-proces. Det vil sige, at du modtager en e-mail efter tilmelding, hvor du bliver bedt om at bekræfte tilmeldingen. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan tilmelde sig med fremmede e-mailadresser. Tilmeldingerne til nyhedsbrevet bliver protokolleret for at kunne dokumentere tilmeldingsprocessen i overensstemmelse med lovkravene. Hertil hører, at tilmeldings- og bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen bliver gemt. Ligeledes protokolleres ændringer af dine data, der er gemt hos den tjenesteudbyder, der står for udsendelsen. CleverReach GmbH & Co. KG med hjemsted i Rastede i Tyskland er ansvarlig for udsendelsen af e-mails og administration af abonnentdata.

Tilmeldingsdata: For at tilmelde sig nyhedsbrevet, er det tilstrækkeligt at angive din emailadresse. Du må også meget gerne angive et navn med henblik på evt. personlig tiltale i nyhedsbrevet, dette er dog valgfrit.

Udsendelsen af nyhedsbrevet og den dermed forbundne resultatmåling sker på grundlag af et samtykke fra modtagerne i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), artikel. 7 i GDPR sammenholdt med § 7, stk. 2, nr. 3 i den tyske konkurrencelov (UWG), eller hvis samtykke ikke er nødvendigt, af hensyn til vores legitime interesse i direkte markedsføring i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR sammenholdt med § 7, stk. 3 i den tyske konkurrencelov (UWG).

Protokolleringen af tilmeldingsproceduren sker på grundlag af vores legitime interesse i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores interesse er rettet mod et brugervenligt og sikkert nyhedsbrevssystem, som både tjener vores forretningsmæssige interesser og opfylder brugernes forventninger og giver mulighed for at benytte samtykker som dokumentation.

Opsigelse/tilbagekaldelse – Du kan til enhver tid opsige modtagelsen af vores nyhedsbrev, det vil sige tilbagekalde dine samtykker. Du finder et link til opsigelse af nyhedsbrevet nederst i alle nyhedsbreve. På grundlag af vores legitime interesse kan vi gemme emailadresser i indtil tre år, før vi sletter dem, så vi kan dokumentere et tidligere givet samtykke. Disse oplysninger vil kun blive behandlet med henblik på at afværge eventuelle krav. Der kan til enhver tid anmodes om individuel sletning, såfremt det samtidig bliver bekræftet, at der tidligere er givet samtykke.

4. Dine rettigheder

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange former for databehandling er kun mulig med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et tidligere meddelt samtykke, det kræver blot en uformel underretning af os pr. e-mail. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den databehandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
I tilfælde af brud på databeskyttelsen har den pågældende ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, til dig selv eller en tredjepart i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis du forlanger oplysningerne transmitteret direkte til en anden ansvarlig, sker dette kun, hvis det er teknisk muligt.

Indsigtsret, blokering, sletning
I henhold til gældende lovgivning har du til enhver tid ret til at få gratis indsigt i dine lagrede personoplysninger, hvor de stammer fra, hvem modtagerne er og formålet med databehandlingen og eventuelt ret til at få disse oplysninger berigtiget, blokeret eller slettet. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse eller vedrørende personoplysninger generelt er du velkommen til at henvende dig til os på den adresse, der er anført i kolofonen.

5. Sikker forsendelse af data

At sende en normal e-mail svarer til at sende et postkort. Sensitive data som eksempelvis din Årsopgørelse bør dog behandles fortroligt.

Der er mulighed for at henvende sig til Region Sønderjylland-Schleswig og bede om at få tilsendt et Sharefile-link. Du kan derefter uploade filer via dette link. Disse kan så ses af os på en sikker måde.

For at opnå endnu større sikkerhed i den digitale korrespondance i Danmark, kan der oprettes en digital postkasse. Hvordan du opretter en digital signatur (MitID) og den tilhørende digitale postkasse, som du kan bruge til at sende krypterede meddelelser, kan du læse på MitID's hjemmeside www.mitid.dk, på www.borger.dk under ”Digital Post” eller på www.pendlerinfo.org i vores artikel om MitID og Digital Post.

6. Ændringer af vores erklæringer om databeskyttelse

Vi forbeholder os retten til at ændre vores erklæringer om databeskyttelse, hvis det måtte være nødvendigt som følge af ny teknologi. Det er vigtigt, at du altid har den seneste version. Hvis der bliver foretaget grundlæggende ændringer af denne erklæring om databeskyttelse, vil de blive offentliggjort på vores website.

December 2021

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00