OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Regionssamarbejdet

Den særlige geografiske beliggenhed og en fælles historisk udvikling er et glimrende udgangspunkt for at videreudvikle de grænseoverskridende relationer på mange forskellige planer. 

Partnerne bag det institutionaliserede samarbejde er på dansk side Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune. På tysk side er det Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg. 

Det overordnede mål for arbejdet er at forbedre vækstvilkårene og den kulturelle sammenhængskraft i regionen, som i forvejen er præget af sproglig og kulturel mangfoldighed blandt flertals- og mindretalsbefolkningerne. I den forbindelse fremmes udviklingen i Region Sønderjylland-Schleswig, og der bliver samtidig skabt tættere kontakter mellem befolkningen, erhvervslivet og organisationerne på begge sider af grænsen, og også befolkningens levevilkår forbedres. 

Den vigtigste opgave er at intensivere samarbejdet generelt hen over grænsen.

Her er det af særlig betydning, at kontakterne mellem mennesker og de forskellige organisationer bliver udbygget, så der skabes varige grænseoverskridende samarbejder.

Region Sønderjylland-Schleswig blev etableret den 16. september 1997 i Aabenraa. Med nogle få ændringer ligger Region Sønderjylland-Schleswig inden for grænserne af det tidligere hertugdømme Slesvig og er præget af århundredgamle traditioner på skillelinjen mellem dansk og tysk kultur. Her er mange familier danske og tyske. Her har tre mindretal hjemme, det danske, det tyske og det frisiske. Disse tre mindretal beriger regionen med en kulturel mangfoldighed og symboliserer derved også det helt særlige ved grænseregionen. 

Det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig udgør den politiske og administrative del af samarbejdet i det dansk-tyske grænseland. Der eksisterer derudover mange former for samarbejde inden for erhvervslivet, mellem foreninger, forbund og andre organisationer samt mellem mange engagerede borgere. Her vil Region Sønderjylland-Schleswig bidrage til at skabe og forbedre rammebetingelserne for at videreudvikle disse samarbejder, samt yde bistand og støtte.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00