OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Førtidspension

Den tyske myndighed Deutsche Rentenversicherung udbetaler en pension i tilfælde af delvist eller varigt nedsat arbejdsevne, alt afhængig af i hvilket omfang arbejdstageren er i stand til at arbejde. I den forbindelse bliver hvert enkelt tilfælde undersøgt nærmere i overensstemmelse med de gældende regler. Disse regler er meget komplicerede og omfattende og vil kun blive beskrevet helt generelt her.
En pensionsudbetaling i tilfælde af varigt nedsat arbejdsevne forudsætter eksempelvis, at man ikke inden for en overskuelig fremtid vil være i stand til at arbejde mere end tre timer på det ordinære arbejdsmarked. Det er alene de tyske kriterier, der bliver lagt til grunde ved vurderingen af dette kriterium.
Man skal i alt have været forsikret i mindst fem år og have indbetalt pensionsbidrag i mindst tre år inden for de sidste tre år før forsikringsbegivenhedens indtræden. Der gælder her særlige regler for arbejdsulykker, ligesom der også gælder særlige regler for f.eks. handicappede, ledige m.fl..
Hvis man kommer i en sådan situation, er det meget vigtigt at få vejledning. Det kan man få hos Deutsche Rentenversicherung eller de tyske sociale organisationer, hvis man er medlem af en af dem.
Den tyske førtidspension bliver automatisk ændret til en alderspension, når man når pensionsalderen.

Førtidspension for grænsependlere

Grænsependlere søger typisk førtidspension i bopælslandet eller det land, hvor de senest har været forsikret. Ansøgningsdatoen i et land gælder også som ansøgningsdato i alle andre deltagende EU-medlemsstater. Den myndighed, der modtager ansøgningen, indleder koordineringsproceduren med den pågældende anden pensionsforsikringsmyndighed, som enten vil være Deutsche Rentenversicherung eller Udbetaling Danmark International Pension. I forbindelse med undersøgelsen af, om betingelserne for ret til førtidspension er opfyldt, foretages der en gensidig anerkendelse af forsikringsårene ved hjælp af officielt fastlagte dokumenter.
Den enkelte grænsependler skal være opmærksom på, at kriterierne for dansk og tysk førtidspension adskiller sig markant. I EU sorterer området for social sikring alene under medlemsstaterne og er ikke harmoniseret, men kun 'koordineret'. Det er ikke usædvanligt, at der bliver tilkendt pension fra det ene land og ikke fra det andet.
Det kan medføre betydelige økonomiske tab, hvis f.eks. det land, hvorfra man forventer størstedelen af sin pension, netop ikke bevilger pensionen.

Yderligere informationer kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af Deutsche Rentenversicherung. 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00