OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Plejeforsikring

Plejeforsikringen findes kun i Tyskland

I Danmark er plejeydelser en offentlig velfærdsydelse.

Plejeydelser gælder iht. forordningen (EF) 883/2004 som ydelser ved sygdom.

Alle personer, som er lovpligtigt sygeforsikrede i Tyskland er lovpligtige medlemmer i plejeforsikringen. Alle heltidsforsikrede i de private sygeforsikringer er forpligtede ved lov til at tegne en privat plejeforsikring (Private Pflegepflichtversicherung).

Plejeforsikringen administreres af de tyske sygekasser.

De aktuelle bidragssatser finder man på vores side ”Satser og Tal” eller hos de tyske sygekasser. Bidraget for lovpligtig forsikrede indeholdes af lønnen ligesom alle andre pligtbidrag til socialforsikringen.

For børn under 25 får man siden 01.07.2023 nedslag, af barnløse opkræves et tillæg.

For at kunne modtage hjælp fra plejeforsikringen, skal der fastslås et plejetrin (Pflegegrad). Der eksisterer forskellige gradvise plejetrin, der tager udgangspunkt i behovet for pleje og bestemmer det ydelsesniveau, som plejeforsikringen yder. Personer, der har brug for pleje, skal sende en ansøgning til deres sygekasse, hvorfra en medicinsk sagkyndig (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) igennem et hjemmebesøg vurderer plejenødvendigheden og derudfra foreslår et plejetrin. Forslaget vil udelukkende koncentrere sig om den nødvendige tid, der skal bruges til denne pleje.

Eksempler på plejeydelser er: 

  • personlig hygiejne (vaske sig, børste tænder, tømning af tarm og blær) 
  • ernæring (skære maden i mundrette stykker samt madning) 
  • mobilitet (hjælp med på- og afklædning samt hjælp til at stå op og gå i seng) 
  • tage sig af husholdningen (indkøb, vask, gøre rent og lave mad)

Under hensyntagen til den medicinske sagkyndiges indstilling træffer plejeforsikringen den endelige afgørelse om indplaceringen på et plejetrin. Visiteringen foretages af myndigheden MDK (”Medizinischer Dienst der Krankenkassen” – sygekassernes medicinske visitationsservice).

For at opnå ydelser fra den tyske plejeforsikring, skal specifikke regler overholdes. Disse defineres i loven som følgende:
Et plejebehov, ifølge SGB XI, foreligger, når det at udføre de almindelige daglige og regelmæssige gøremål, enten ved legemlig, åndelig eller psykisk sygdom eller handicap vedvarende eller formodentlig i mindst 6 måneder kræver væsentlig hjælp. Der kan også vurderes et plejebehov, når behovet for pleje alene skyldes at vare under 6 måneder, fordi den forventede levetid er kortere.
Der gives ingen ydelser fra plejeforsikringen ved kortere plejebehov (f.eks. 8 ugers plejebehov i forbindelse med et brækket ben eller arm).

Plejeydelser til grænsependlere

Plejeydelser til grænsependlere med beskæftigelse i Danmark og bopæl i Tyskland
Grænsependlere, som arbejder i Danmark, har kun krav på naturalydelser i Tyskland på Danmarks regning, ikke på kontantydelser (Pflegegeld). Vender lønmodtageren tilbage for at arbejde i Tyskland, er lønmodtageren berettiget til plejeydelser i form af kontantydelser fra første dag, personen er tilmeldt sygeforsikringen/plejeforsikringen.

Plejeydelser til grænsependlere med beskæftigelse i Tyskland og bopæl i Danmark
Lønmodtagere, som i kraft af deres ansættelsesforhold i Tyskland betaler til de forskellige sociale forsikringer, betaler også bidrag til plejeforsikringen, og har dermed også ret til plejeydelser, selvom de er bosiddende i Danmark. Ifølge dommen fra den Europæiske Domstol fra den 05.03.1998 er det tyske "Pflegegeld" en kontantydelse, som dermed kan eksporteres ifølge EU-regler. 
Ansøgningen indsendes til sygekassen i Tyskland.

Plejeydelser til pensionister

Plejeydelser til pensionister med forsikringsland Danmark og bopælsland Tyskland
Disse pensionister får alle naturalydelser i Tyskland af den tyske plejeforsikring, dog ingen kontantydelser som det tyske ”Pflegegeld”. I Danmark findes der ikke nogen lignende ydelse.

Plejeydelser til pensionister med forsikringsland Tyskland og bopælsland Danmark
Disse pensionister får naturalydelser i Danmark, som dækkes af den tyske plejeforsikring. Derudover kan de også få tysk ”Pflegegeld”, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Tysk ”Pflegegeld” kan eksporteres til Danmark. MDK, som visiterer borgeren, udfører også hjemmebesøg i Danmark.

Yderligere informationer kan findes ved at klikke på følgende links:

www.deutsche-sozialversicherung.de

www.gkv-spitzenverband.de

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00