OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Registrering af bopæl

I Tyskland skal man som hovedregel anmelde en bopæl, og også her er der frister, der skal overholdes. Man har da eventuelt en hovedbopæl og en eller flere sekundære bopæle, der også registreres som sådanne. Nærmere oplysninger kan man f.eks. få på den tyske ambassade i København, og hos de respektive registreringsmyndigheder, i Schleswig-Holstein kan man kontakte det forvaltningsdistrikt (Amt), man hører ind under.
Bemærk: Nogle tyske kommuner opkræver en skat på bolig nummer 2!

Grænseoverskridende 

Har man bopæl i begge lande, er man tilmeldt med en dansk bopæl i Danmark og en hovedbopæl i Tyskland. Det betyder dog ikke, at man har to faste bopæle eller to hovedbopæle. Myndighederne må fastlægge bopælen i det konkrete tilfælde. På området for social sikring fremgår kriterierne af EU-forordning 883/2004, og på skatteområdet gælder den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Desuden har EU-Domstolen truffet nogle afgørelser, man skal være opmærksom på.

Den danske registreringsafgift på motorkøretøjer bliver fastlagt af Motorstyrelsen ifølge nationale regler, da denne afgift ikke er omfattet af den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. I den forbindelse har EU-Domstolen også truffet flere afgørelser. Ikke desto mindre kan der opstå den situation, at Skattestyrelsen lægger sig fast på Tyskland som bopæl, mens Motorstyrelsen er af den opfattelse, at der er bopæl i Danmark.

https://kopenhagen.diplo.de 

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00