OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Pedelec, speed pedelec og elcykler

De danske regler ligner de tyske, men der er alligevel et par forskelle.
Generelt er pedelecs med motorhjælp op til 25 km/t klassificeret som cykler ligesom i Tyskland, og derfor gælder færdselsreglerne for cykler.
Elcykler, der kører uden pedalkraft, er klassificeret som en knallert 30, præcist som den motordrevne pendant.

For speed pedelecs med motorhjælp op til 45 km/t gælder følgende:

 • Der skal tegnes forsikring, og præmiekvitteringen skal medbringes.
 • Det er påbudt at bruge cykelhjelm.
 • Cykelstierne må og/eller skal benyttes, og der gælder de almindelige færdselsregler for cykler.
 • Spiritusreglerne for motorkøretøjer (0,5 promille) finder anvendelse.
 • Der skal foreligge en EU-typegodkendelse.
 • Der må ikke transporteres andre personer end føreren.
 • Der må ikke tilkobles anhængere.
 • Føreren skal mindst være 15 år.
 • Førere i alderen 15 - 17 år skal have kørekort til lille knallert.
 • Er føreren fyldt 17 år, er det også tilstrækkelig at have taget kørekørt til bil efter reglerne om kørekort til 17-årige.
 • Er føreren over 18 år, er der ikke krav om kørekort.

Kilde: BEK nr. 878 af 25/06/2018 og www.sikkertrafik.dk.

Grænseoverskridende brug af elcykler

Ifølge Landespolizeiamt Schleswig-Holstein må danske speed pedelec-førere køre i Tyskland, hvis de opfylder de tyske bestemmeler i øvrigt, selv om de ikke har forsikringsplade på, hvis de medbringer præmiekvitteringen, som de også skal i Danmark. De tyske færdselsregler skal overholdes (jf. ovenstående).

Ifølge Sønderjyllands Politi må tyske speed pedelec-førere køre i Danmark, forsikringspladen anerkendes. Da de øvrige tyske krav er strengere end de danske, er der ingen begrænsninger i øvrigt, og de danske regler skal overholdes (jf. ovenstående).

Yderligere informationer

www.cyklistforbundet.dk 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00