OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Valg i Danmark

(Kilde: Folketingets hjemmeside, www.ft.dk)

Da mange borgere uden dansk statsborgerskab flytter til Danmark, rejser spørgsmålet sig, hvem der må deltage i hvilke valg.

Kommunale og regionale valg

Til de regionale valg vælges regionsrådene i de fem danske regioner. Til de kommunale valg vælges de 98 byråd. Begge valg afholdes samtidigt hvert fjerde år.

Alle borgere, der er fyldt 18 år og har bopæl i kommunen og regionen og derudover opfylder et af følgende krav, har valgret til disse valg:

 • Er dansk statsborger
 • Er statsborger i et af de øvrige EU-medlemslande
 • Er islandsk eller norsk statsborgerHar uden afbrydelse haft bopæl i Danmark de sidste fire år før valgdagen


Valg til Europa-Parlamentet

Man kan deltage i valg til Europa-Parlamentet i Danmark, hvis man er 18 år og 

 • har valgret til Folketinget, eller
 • er dansk statsborger med bopæl i et andet EU-land, eller
 • er EU-borger med bopæl i Danmark.

Man må selv vælge, om man ønsker at stemme i bopælslandet eller i det land, hvor man er statsborger. Man kan kun stemme i ét land.

Da Færøerne og Grønland ikke er med i EU, har man heller ikke valgret, hvis man bor der.

Folketingsvalg

Man kan stemme til folketingsvalg, hvis man:

 • er dansk statsborger;
 • er fyldt 18 år;
 • har fast bopæl i Danmark;
 • ikke er erklæret umyndig.

Der gælder særlige regler for visse grupper, f.eks. personer udsendt af staten.

Danskere i udlandet

Danske statsborgere med bopæl i udlandet har som udgangspunkt ikke valgret til Folketinget. Man kan dog bevare sin valgret, hvis man har til hensigt at vende tilbage til Danmark inden for to år efter at være rejst ud.

Der gælder undtagelser i forbindelse med et midlertidigt ophold i udlandet, hvis man f.eks.:

 • er udsendt af den danske stat, et privat firma eller en forening;
 • opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af, f.eks. FN, NATO eller EU;
 • er udsendt af en dansk hjælpeorganisation;
 • opholder sig i udlandet for at uddanne sig;
 • opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

Undtagelserne gælder da også for en medrejsende partner, hvis der er tale om et ægteskab eller et registreret partnerskab, man opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab og havde fælles bopæl inden udrejsen.

I ovennævnte tilfælde skal man søge om at komme på valglisten hos Borgerservice/på folkeregistret, når man melder sin flytning til udlandet, eller på et skema, som man sender til den seneste danske bopælskommune.

For at komme på valglisten som udlandsdansker, skal ansøgningen være behandlet senest syv dage før valgdagen. Her skal man være opmærksom på, at posten kan være længe undervejs.

Valg i Tyskland for tyskere i Danmark
Tyskere med bopæl i Danmark kan finde relevant information under rubrikken "Leve og arbejde i Tyskland".

https://www.ft.dk/da/folkestyret/valg-og-afstemninger/hvornaar-man-har-stemmeret

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00