OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Skatte-ID

Siden den 1. august 2008 udsender det tyske Bundeszentralamt für Steuern det nye skatte-ID-nr. til samtlige borgere i Tyskland (også børn og pensionister). Udsendelsen af det 11-cifrede nummer sker pr. post sammen med en personlig ledsageskrivelse. Enhver nyfødt og også tilflytter får straks ved fødslen eller tilflytningen tildelt et skatte-ID-nummer. Dette nummer er gyldig hele livet og bliver først slettet 20 år efter at vedkommende er afgået ved døden, grundet en mulig beskatning af arvingerne. Skatte-ID-nummeret skal lette beregningen af indkomstskatten. Yderligere er nummeret en forudsætning for indførelsen af det elektroniske skattekort. Nummeret er således en bestanddel af regeringens omfattende E-Government-Strategi.

Siden 2009 modtager alle, som er begrænset skattepligtige i Tyskland, også deres skatte-ID-nummer. Således er også de personer, som arbejder i Tyskland, men har bopæl i udlandet, omfattet af ovenstående.

Det retslige grundlag for skatte-ID-nummeret findes i § 139 b i ”Abgabenordnung (AO)”.

www.bzst.bund.de

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00