OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

MitID og digital post

MitID er egnet til personer, der taler dansk og kan betjene de digitale løsninger

Personer, der kun taler lidt eller ikke taler dansk såsom personer, der ikke i tilstrækkeligt omfang er i stand til at bruge de digitale løsninger, burde se bort fra ansøgningen om MitID. Danske statsborgere der bor i udlandet og grænsependlere der arbejder i Danmark, men bor i udlandet, er ikke forpligtet til at have MitID og den tilhørende digitale postkasse. Personer, der bor i Danmark eller flytter til Danmark, skal som udgangspunkt bruge MitID og den digitale postkasse. Der er dog, under særlige forudsætninger, mulighed for at blive fritaget fra den digitale kommunikation (Digital Post). Mere herom kan findes i afsnittet ”fritagelse fra digital post”.

MitID er et centralt adgangssystem

MitID er en digital signatur og efterfølgeren af NemID.

I det følgende tages kun afsæt i MitID og ansøgningen om denne.

MitID er et centralt adgangssystem og kan bruges til at logge på personlige selvbetjeningsløsninger på hjemmesider og i apps i Danmark. Derudover kan MitID bruges til legitimation hhv. som digital signatur.

Med MitID får man adgang til de offentlige digitale løsninger, som f.eks. den personlige skattemappe på www.skat.dk, til diverse ansøgningsblanketter på www.borger.dk eller også til den digitale postkasse og tilhørende apps. MitID kan også bruges til private formål, som f.eks. som tilgang til netbank ved danske banker eller for at sende og modtage dokumenter fra privatpersoner, virksomheder, forsikringer eller arbejdsgiveren. 

Brugen af MitID som digital signatur er i samme omfang juridisk gyldig som en underskrift i hånden.

MitID består af et tredelt adgangssystem:

 • Et brugernavn (selvvalgt – må ikke ligne CPR-nummeret)
 • En 6-cifret PIN-kode (selvvalgt) og
 • MitID-appen på en smartphone eller tablet eller en kodeviser

MitID adgangsoplysningerne må aldrig udleveres til tredje og skal opbevares sikker, så tredje ikke har adgang til dem. Derudover burde PIN-koden aldrig noteres.

MitID burde kun bruges på enheder og med programmer der opdateres jævnligt og som har et aktuelt antivirussystem.

Forskellen mellem MitID og Mit.dk

Næsten samtidig med introduktionen af MitID som efterfølgeren til NemID, blev der også indført en ny digital postkasse. Denne hedder mit.dk og skal i fremtiden ikke kun bruges som digital postkasse, men indeholde yderligere funktioner, der skal lette den digitale kommunikation og fremskynde den digitale forvaltning yderligere. Begreberne ligger meget tæt op ad hinanden, hvilket kan føre til forvirring.

Mit.dk kan udover e-boks og digital post via www.borger.dk, bruges som yderligere adgang til digitale skrivelser. Brugen er mulig via mit.dk´s hjemmeside eller mit.dk-appen.

For yderligere oplysninger om mit.dk, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på mit.dk´s hjemmeside.

www.mit.dk

Ansøger man om MitID, kan man også oprette en digital postkasse

Digital Post, også kaldt e-boks, kann efter ansøgninge om MitID oprettes. Herfor skal man aktivt logge ind i den digitale postkasse, f.eks. via www.borger.dk, og aktivere denne.

Bliver den digitale psotkasse ikke aktiveret, kan denne hellere ikke bruges til digital kommunikation med myndigheder og disse sender brevpost. MitID kan derimod stadig bruges, f.eks. for selvangivelsen eller dansk netbank. Så snart den digitale postkasse er aktiveret, sender alle myndigheder udelukkende digital post, f.eks. Skattestyrelsen, Udbetaling Danmark eller også kommunen. Man får dermed ikke længere tilsendt fysisk post til bopælsadressen mere. Det er vigtig at holde øje med den digitale postkasse i dette tilfælde, da frister f.eks. for at besvare skrivelser eller lignende forkortes, da man antager at et digitalt svar hhv. en reaktion kan ske hurtigere. For ikke at overskride frister og i givet fald opleve ubehagelige konsekvenser, er en regelmæssig kontrol af nye skrivelser i den digitale postkasse og en hurtig reaktion på disse uundgåelige.

Den digitale postkasse er en personlig digital indbakke.

Flere og flere arbejdsgivere gør brug af den digitale postkasse for at sende lønsedler og andre dokumenter ifm. ansættelsesforholdet.

Alle digitale skrivelser, er i samme omfang retsgyldige som skrivelser i papirform. Alle der har en digital postkasse er forpligtet til, at kontrollere regelmæssigt om der er modtaget nye skrivelser og igf. reagere på skrivelserne omgående. Den digitale postkasse kan tilgås via www.borger.dk, www.mit.dk, www.e-boks.dk eller de tilhørende apps.

Her logger man ind med MitID og får dermed adgang til de digitale skrivelser i indbakken. Den digitale postkasse kan også bruges til at svare på skrivelser fra myndigheder og andre afsendere, for at tage kontakt op til myndigheder og andre afsendere på skrift eller sende dokumenter til disse.

Ansøgingen om MitID

Man skal aktivt søge om MitID. Dette er kun muligt hos en borgerservice af en kommune eller via MitID appen. Udstedelse af MitID i forbindelse med oprettelsen af en konto i en dansk bank, som ved NemID, er ikke længere mulig. Ønsker man adgang til netbank ved en dansk bank, skal man søge om MitID via en af de nævnte muligheder.

Det tilrådes at aktivere MitID på mindst to enheder, for at sikre brugen og dermed adgangen til de digitale løsninger, i tilfælde af at en enhed ikke skulle virke eller f.eks. går tabt. Hertil kan appen installeres og aktiveres på en yderligere enhed eller en kodeviser kan bruges. Yderligere oplysninger herom, kan findes i det følgende.

Ansøgning hos en borgerservice i en kommune

Ansøgningen om MitID kan indgives hos en borgerservice i en kommune. Dette kan foretages i enhver borgerservice i Danmark, dvs. man kan frit vælge kommunen. For at ansøge skal man møde personligt op på borgerservice. Der kræves som regel at der bookes en tid. Informer dig venligst om dette hos den pågældende kommune, som du ønsker at indgive ansøgningen om MitID til. 

Udenlandske statsborgere, der ikke er registrerede i Folkeregistret (f.eks. grænsependlere), har brug for et vitterlighedsvidne, som møder op på borgerservice sammen med dem. Vitterlighedsvidnet skal være 18 år, selv have MitID (mindst i 10 dage) og må ikke være vitterlighedsvidne mere end 3 gange inden for 120 dage. Som legitimation kan tyske statsborgere bruge deres pas hhv. den tyske ”Personalausweis”. Derudover skal der forelægges dokumentation for CPR-nummeret. Dette kan gøres med f.eks.:

 • Et gyldigt særligt sundhedskort
 • En forskudsopgørelse for det indeværende skatteår
 • En aktuel årsopgørelse fra senest afsluttede skatteår
 • En aktuel dokumentation for modtagelse af offentlig ydelse, hvoraf der fremgår CPR-nummer (ikke ældre end 3 måneder)

Ansøgning om MitID med pas/Personalausweis i MitID appen

Alternativt kan man ansøge om MitID via MitID appen. Dette er også muligt med et tysk pas eller Personalausweis. Derudover har man brug for sit CPR-nummer og en mobiltelefon med NFC (Iphone 7 og opefter med styresystemet opdateret til mindst iOS 14/ Android 9, 10, 11, 12 og 13). Man kan bruge sin egen mobiltelefon eller i givet fald en andens telefon, f.eks. en  pårørendes telefon. Det tyske pas hhv. Personalausweis skal være egnet til onlinebrug.

Hvis følgende symbol kan ses på det tyske pas eller Personalausweis, er denne egnet til onlinebrug:

Den tyske Personalausweis skal derudover være udstedt efter den 2. august 2021, for at være egnet til ansøgningen om MitID via appen.

Foreligger der en egnet mobiltelefon, et tysk pas hhv. egnet Personalausweis og CPR-nummeret, kan man downloade MitID appen fra Appstore hhv. Google Play og installere den på mobiltelefonen. Åben appen efter installering. Nu skal man for at verificere sig og for at bekræfte sin identitet ved sammenligning med billedet scanne sit pas eller Personalausweis i appen og derefter scanne sit ansigt. I næste trin bliver man bedt om at angive et Bruger-ID. Fremover skal man altid indtaste sit Bruger-ID, hvis man vil logge ind på en hjemmeside eller en app med MitID.

Efterfølgende bliver man bedt om at angive hvordan man fremover ønsker at bruge MitID. Man kan enten bruge MitID via appen eller via en kodeviser.

Aktivering af appen på den mobiltelefon, som ansøgningen aktuelt foretages på

Du kan angive, at du vil bruge MitID på den mobiltelefon, du bruger til aktiveringen. Du får så en engangskode via sms til at aktivere appen på din mobiltelefon. Derefter skal du fastlægge din egen 6-cifrede PIN-kode, som du skal indtaste hver gang du bruger MitID-appen til at låse op.

Så vælg en kode, som du nemt kan huske. Du kan senere angive, at du vil låse MitID-appen op med FaceID eller fingeraftryksscanning i fremtiden. Du behøver dermed ikke indtaste den 6-cifrede PIN-kode hver gang. Husk dog din pinkode og dit definerede Bruger-ID, i tilfælde af, at FaceID eller fingeraftryksscanningen ikke skulle virke.

Alternativt kan du vælge "andre muligheder" i appen og for eksempel aktivere MitID-appen på en anden mobiltelefon eller tablet eller bestille en kodeviser.

Aktivering af appen på en ny/ yderligere mobiltelefon eller tablet

Med funktionen ”Kopiér MitID app” kan brugere kopiere en MitID app fra en enhed til en anden. For at aktivere appen på en ny mobiltelefon eller tablet, skal man først downloade appen på den nye enhed man ønsker at bruge appen på. Derefter åbnes MitID appen, der allerede er aktiveret på den enhed man hidtil har brugt (gamle mobiltelefon eller tablet). Nu kan man åbne menuen i appen på den gamle mobiltelefon eller tablet. Klik på de tre strege øverst til venstre på skærmen og vælg derefter punktet ”Kopiér MitID app” eller på engelsk ”Copy to the new MitID app”. Klik på ”Næste” eller ”Next”. Du opfordres nu til at indtaste din PIN-kode eller bruge fingeraftryk hhv. FaceID, hvis dette er aktiveret. Herefter får du meddelelsen, at du skal vente 60 minutter, før du kan kopiere appen. Tryk på ”Ja, jeg vil gerne kopiere” eller ”Yes, I want to copy” og derefter på ”Start kopiering” eller ”Start copying”. Ventetiden på 60 minutter starter derefter. MitID appen kan lukkes under ventetiden. Der vil komme en notifikation når ventetiden er slut. Efter ventetiden åbnes MitID appen på den gamle mobiltelefon eller tablet igen. Nu kan man trykke på ”Vis QR-kode” på skærmen ”Vis QR-kode og kopier MitID til ny app”. PIN-koden skal indtastes igen. Nu vises en QR-koden. Denne er gyldig i tre minutter. Åben MitID appen på den nye mobiltelefon eller tablet du ønsker at aktivere appen på og tryk på ”Kom i gang” eller på engelsk ”Get started” på ”Aktiver dit MitID” eller ”Activate your MitID” skærmen. Vælg ”kopier fra anden MitID app” eller på engelsk ”Copy from another MitID app” og tryk på ”Næste” eller ”Next”. Markér feltet ”QR-koden er vist på den gamle app” eller på engelsk ”QR code is shown on the old app” og tryk på ”Scan QR-kode” eller ”Scan QR code”. Nu kan man scanne QR-koden fra den gamle enhed med den nye enheds kamera, derefter opfordres man til at indtaste sit bruger-ID og derefter trykke på ”næste” eller ”Next”, for at bekræfte identiteten. Man modtager en midlertidig PIN-kode per SMS, som nu skal indtastes. Tryk på ”Næste” eller ”Next” på skærmen ”Vælg din personlige PIN-kode” eller på engelsk ”Choose your personal PIN code” og opret din personlige PIN-kode. Tryk derefter på ”Næste” eller ”Next”, gentag PIN-koden du har valgt og tryk igen på ”Næste” eller Next”.

Nu kan man vælge, om man vil godkende med biometri (fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse) og acceptere notifikationer fra MitID appen.

MitID appen er nu aktiveret og klar til brug. Tryk ”OK”.

Bestilling af kodeviser

Hvis du ønsker at bestille en kodeviser, skal du vælge "andre muligheder" i MitID-appen på din mobiltelefon. Tryk derefter på "vælg kodeviser". Du bliver nu spurgt, om du allerede har en kodeviser. Vælg "Nej, bestil kodeviser", hvis du ikke har en og vælg derefter "Bestil på mitid.dk". Du vil nu blive videresendt til MitID´s hjemmeside og kan bestille kodeviseren her. Hvis du har modtaget kodeviseren med posten, skal den aktiveres. Hvordan denne aktiveres kan du læse i skrivelsen der følger med kodeviseren eller se i vores video på denne hjemmeside.

Brug af MitID efter aktivering af app eller kodeviser

Hvis du har aktiveret MitID-appen eller kodeviseren, kan du nu logge ind på en hjemmeside eller app med MitID, f.eks. på borger.dk, skat.dk, din danske bank, din digitale postkasse via f.eks e-boks, mit.dk.

Du vil blive bedt om at indtaste dit Bruger-ID på den relevante side. Klik derefter på "Fortsæt" under feltet, hvor du har indtastet dit Bruger-ID, dette er nu fremhævet med blåt. Derefter bliver du bedt om at åbne MitID-appen.

Indtast nu din selvvalgte 6-cifrede PIN-kode i MitID-appen eller brug FaceID eller fingeraftryksscanningen, hvis du har indstillet dette, til at låse appen op.

Skub derefter "Godkend" hhv. ”Approve” -skyderen, der vises i appen, til højre for at fuldføre login på hjemmesiden eller i appen, f.eks. i netbank, på skat.dk, på borger.dk og meget mere.

Gå derefter tilbage til den relevante app eller hjemmeside, som du har låst op med MitID, og ​​brug den som du ønsker.

Brugen af kodeviseren kan tilsvarende vælges i det MitID-vindue der åbner sig på hjemmesiden man ønsker at logge på. Vælger man kodeviseren bliver man bedt om at indtaste sit Bruger-ID, efterfulgt af opfordringen til at trykke på ”tænd”-knappen på kodeviseren og indtaste koden, der vises på kodeviseren, i MitID-vinduet på hjemmesiden. Du kan derefter bruge hjemmesiden som ønsket.

Fritagelse fra digital post

Hvis du har MitID og den tilhørende digitale postkasse og ikke længere kan eller ønsker at bruge dem i henhold til brugsbetingelserne, herunder alle rettigheder og forpligtelser, der er forbundet hermed, f.eks. på grund af sproglige- eller helbredsmæssige udfordringer, er der mulighed for at blive fritaget. Fritagelsen gælder digital kommunikation via den digitale postkasse, det vil sige, at du ikke længere skal eller kan bruge den og ikke længere modtager breve digitalt. Institutioner og myndigheder sender derefter breve med posten til din bopælsadresse. Den øvrige brug af MitID er ikke påvirket af dette og er stadig mulig.

Vær venligst opmærksom på, at fritagelsen ikke omfatter skrivelser, der skal sendes med digital post efter anden lovgivning. Her kan der være tale om lønsedler fra statslige arbejdsgivere eller fra Statens Uddannelsesstøtte – SU.  Fritagelsen gælder heller ikke for post fra private virksomheder, banker eller forsikringer. Disse afsendere skal kontaktes særskilt, for at undgå digital post fra dem.

Hvis du ønsker at blive fritaget for digital post, skal du personligt møde op hos en kommunal borgerservice. I hvilken kommune du ønsker at blive fritaget, kan du vælge frit. Bemærk, at det som regel er nødvendigt at aftale en tid hos kommunen. Du kan få en tid online eller ved at ringe til kommunen. Alternativt kan du udstede en fuldmagt til en anden person, så denne kan ansøge om fritagelsen for dig. Fuldmagtshaveren skal også møde personligt op hos borgerservice.

Hvis du selv ansøger om fritagelse

Hvis du selv ønsker at ansøge om fritagelse hos en kommunal borgerservice, skal du aftale en tid i den pågældende kommune. Ansøgningsskemaet for fritagelsen får du så udleveret hos kommunen.

Dette skal du udfylde.

Her skal du angive personlige oplysninger som f.eks. adresse eller dit CPR-nummer. Derudover forklarer du, at du ønsker fritagelsen og at en an de følgende grunde er givet:

 • Jeg har en psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
 • Jeg har en fysisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
 • Jeg har ikke adgang til computer, smartphone eller tablet i mit hjem eller opholdssted.
 • Jeg er registreret i CPR som udrejst af Danmark.
 • Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark.
 • Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post.
 • Jeg har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe NemID/MitID, som giver adgang til Digital Post.
 • Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downloadhastighed).
 • Efter en konkret vurdering, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

Du skal ikke angive hvilken fritagelsesgrund der er opfyldt, men blot at en af de nævnte grunde gælder for dig.

Du kan i det følgende angive, om du ønsker skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra Digital Post, om du ønsker at få tilsendt uåbnet post fra din digitale postkasse fra de sidste 6 måneder via brevpost og du kan angive en anden adresse, hvortil du vil have sendt din brevpost, end din bopælsadresse.

Aflever den udfyldte blanket til kommunens medarbejder. Medarbejderen vil så foretage fritagelsen.

Hvis en fuldmagtshaver skal søge om fritagelsen

Alternativt kan du også udstede en fuldmagt til en anden person, så denne kan ansøge om fritagelse for dig i en kommunal borgerservice. Der findes en særskilt formular, som du kan udskrive hos borger.dk og udfylde sammen med fuldmagtshaveren. Gå til hjemmesiden www.borger.dk. I vores video om fritagelsen fra digital post kan du finde en vejledning til blanketten.

Udfyld blanketten sammen med fuldmagtshaveren. Urigtige oplysninger eller bevidnelse af noget, som pågældende ikke har viden om, kan have strafferetslige konsekvenser i henhold til straffelovens §163. Er formularen udfyldt, kan fuldmagtshaveren, efter aftalt tid, møde personligt op på en borgerservice i en kommune og ansøge om fritagelsen fra digital post. Fuldmagtshaveren skal også forelægge et bevis for egen identitet (f.eks. pas, Personalausweis, kørekort). Kommunen foretager så fritagelsen.

Alternativt til fritagelsen kan der etableres en læseadgang til en anden person for den digitale postkasse. Dette kan indrettes digitalt eller alternativt hos en kommune af dig selv eller af en anden person (kun med tilsvarende fuldmagt). Yderligere oplysninger herom kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af den offentlige forvaltning i Danmark. Skriv ”læseadgange i digital post” i søgefeltet.

www.borger.dk 

Hvis du forlader det danske arbejdsmarked eller flytter fra Danmark

Vær venligst opmærksom på, hvis du forlader det danske arbejdsmarked eller flytter fra Danmark til udlandet, at du fortsat kan bruge MitID og at den digitale postkasse fortsat er aktiv. Der kan dermed fortsat sendes skrivelser til dig digitalt. Det kan generelt anbefales, at udskrive dokumenterne i din digitale postkasse, så du har dem i en printet papirversion.

Yderligere oplysninger om MitID kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på MitID´s hjemmeside.

www.mitid.dk

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00