OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Efterladtepensioner

Efterladtepensioner som i Tyskland findes ikke mere i Danmark.

For tyske pendlere er det vigtigt, at de informerer deres ægtefæller om dette. Derudover bør de informere deres partnere om, at de danske arbejdsmarkedspensioner (også pensionsordninger) ofte indeholder efterladtepensioner. Her er der ofte også tegnet livsforsikringer. Er man ikke gift, bør samlevere registreres hos selskabet.

OBS: For børn under 18 kan der opstå krav på ”særligt børnetilskud”. Dette udbetales også til efterladte af tidligere grænsependlere.

Ved dødsfald kan der i givet fald være krav på et engangsbeløb for efterladte fra ATP. Dette gælder også for grænsependlere.

Efterladtepensioner til grænsependlere 

Pendlere fra Tyskland til Danmark
For efterladte af pendlere med arbejdssted i Danmark gælder de danske regler. En efterladtepension som i Tyskland findes ikke i Danmark. Efterladte kan dog få overført den afdødes krav på folkepension.

Betingelserne er
Den efterladte ægtefælle har selv ikke nogen forsikringsperioder i den omtalte periode (her kan en såkaldt ”Minijob” have negative konsekvenser). Den efterladte ægtefælle har selv nået den gældende folkepensionsalder i Danmark.

Yderligere informationer kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside.

www.borger.dk

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00