OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygt barn

Regler i Tyskland

Som hovedregel har alle arbejdstagere ret til betalt fravær fra arbejdet, når særlige grunde taler herfor, hvis fraværsperioden er ubetydelig. Almindelig retspraksis lægger fem dage årligt til grund. Det generelle retsgrundlag er § 616 i BGB (den tyske borgerlige lovbog), som dog ikke er konkret på noget punkt. Dette gælder også, hvis ingen andre i husstanden kan pleje det syge barn. Arbejdsmarkedets parter kan dog udelukke denne paragraf i overenskomsten eller ansættelsesaftalen. Er den ikke udtrykkeligt udelukket, har man dette krav som arbejdstager.

Når en arbejdsgiver ikke betaler løn i forbindelse med fravær på grund af et barns sygdom, betaler den lovpligtige sygeforsikring sygedagpenge, som om arbejdstageren selv havde været syg. Det er reguleret i § 45 i den tyske lov om social sikring (SGB), bog V. 

Forudsætningerne herfor er, at moderen eller faderen bliver nødt til at holde op med at arbejde for at kunne holde opsyn med, passe eller pleje det syge barn, at arbejdsgiveren ikke betaler løn i denne periode, at barnet er under 12 år eller handicappet og afhængig af hjælp, og at ingen andre medlemmer af husstanden kan tage sig af barnet. Der skal foreligge en lægeattest. 

For hvert forsikrede barn betales der sygedagpenge ved børns sygdom i op til 15 arbejdsdage om året (for enlige forsørgere i op til 30 dage), pr. forælder dog maksimalt i op til 35 arbejdsdage om året (for enlige forsørgere i op til 70 arbejdsdage). For alvorligt syge børn, hvor det forventes, at de kun har få uger eller måneder tilbage at leve i, gælder retten til sygedagpenge ved børns sygdom ubegrænset. 

Regler for grænsependlere

Specielle regler for grænsegængere med bopæl i Danmark
Danske grænsependlere er sygeforsikret i Tyskland, hvorfor reglerne i Tyskland gælder for dem. For at kunne modtage sygedagpenge fra sygekassen ved børns sygdom, skal der forelægges en lægeattest. Det er danske læger ikke vant til, så her skal man insistere på at få udstedt en attest. Ofte får man slet ikke mulighed for at få barnet undersøgt hos lægen i Danmark, den dag det bliver sygt. Også her bør man under henvisning til situationen insistere på at kunne få barnet til læge. Hvis der opstår problemer i den forbindelse, skal man straks tage kontakt til den tyske sygekasse og bede om hjælp. 

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00