OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Indregistrering af motorkøretøj

Nedenstående oplysninger er generelle og ikke bindende. Man kan få bindende information på de kommunale motorkontorer (Zulassungsstellen) og hos de respektive synssteder/-haller (technische Überwachungs- und Prüfinstitutionen), som har bemyndigelse hertil. Bindende forsikringsmæssige oplysninger fås hos forsikringsselskaberne.

Flytning til Tyskland

Hvis man flytter fra Danmark til Tyskland med et køretøj, skal det omregistreres eller afmeldes inden for 14 dage.
Er køretøjet ældre end 3 år, skal det først til syn, som i daglig tale bliver kaldt "TÜV" på tysk. Technischer Überwachungsverein (TÜV) er dog blot den ældste og tidligere eneste udbyder af dette obligatoriske bilsyn, men i dag findes der en række udbydere på markedet. Er køretøjet under 3 år, behøver det ikke at komme til syn.

Til brug for registreringen skal følgende dokumenter forelægges:

  • CoC-dokument (Certificate of Conformity) skal foreligge for alle køretøjer, der er registreret i EU siden 1993.
  • Pas med bopælsattest eller identitetskort (sundhedskort eller kørekort er IKKE tilstrækkeligt som identitetsdokumentation).
  • Synsrapport ("TÜV-Bericht"), hvis bilen er ældre end 3 år.
  • Forsikringsattest (fås hos forsikringsselskabet, for det meste er det bare et nummer).
  • De danske nummerplader
  • Den danske registreringsattest del I og II eller den forudgående version
  • For opkrævning af den tyske registreringsafgift skal der underskrives en betalingsaftale for direkte debitering ifølge SEPA-ordningen med angivelse af kontooplysninger.

COC-dokumentet foreligger ikke
Normalt får man udleveret et CoC-dokument, når man køber et motorkøretøj. Det bekræfter, at køretøjet er i overensstemmelse med EU-reglerne og indeholder alle tekniske oplysninger. Dokumentet er standardiseret.
Har man det ikke, kan man rette henvendelse til den danske bilimportør. Hvis man heller ikke kan få dokumentet her, skal køretøjet gennemgå et udvidet syn (Vollabnahme), dvs. en procedure for individuel godkendelse (Einzelgenehmigungsverfahren), hvilket skal foretages af et autoriseret synssted og er forbundet med udgifter.

Pas med bopælsattest
Tyskere viser deres identitetskort. Hvis man ikke har sådan et, kan man forelægge sit pas og en bopælsattest udstedt af kommunen, hvoraf bopælsadressen fremgår. Danskere er vant til at benytte andre dokumenter som kørekort eller sundhedskort som legitimation. Men det er generelt ikke muligt i Tyskland.

Synsrapport
Rapporten om gennemført syn skal kun forelægges, hvis køretøjet er ældre end 3 år. Det er også hensigtsmæssigt at få foretaget syn, hvis køretøjet er tæt på at være 3 år. Derefter skal det synes hvert andet år. I Tyskland bliver man ikke automatisk underrettet herom, men skal selv sørge for at få det gjort. Man kan dog indgå aftale med nogle synshaller/-steder om at blive underrettet i god tid.

Forsikringsattest
Nu om dage er forsikringsattesten blot et nummer, som man får hos sit forsikringsselskab og afleverer på motorkontoret. Da det tidligere var et kort, der kunne adskilles i to dele, bruges udtrykket "dobbeltkort" stadigvæk den dag i dag. Men det er alligevel forsikringsnummeret, der menes. Man kan så afgøre inden for 14 dage, hvilke forsikringer man ønsker at tegne. Ligesom det også er tilfældet i Danmark er ansvarsforsikringen obligatorisk. Derudover findes der en frivillig kaskoforsikring i to trin, nemlig en delvis kaskoforsikring og en fuld kaskoforsikring. Den fulde kaskoforsikring svarer til den danske kaskoforsikring, den delvise kaskoforsikring er et mellemtrin. Man bør indhente rådgivning, før man træffer sit valg.

De danske dokumenter
De bliver inddraget og sendt til de kompetente myndigheder i Danmark. Det samme gælder nummerpladerne.

Import af motorkøretøj

Nyt motorkøretøj
Ved import af et nyt motorkøretøj fra Danmark er fremgangsmåden som ved flytning. Køretøjet skal dog ikke til syn (TÜV).
Derefter kontakter man det lokale skattekontor (Finanzamt) for at betale moms.
Et køretøj betragtes som nyt, hvis det ikke har kørt 6.000 kilometer og ikke er 6 måneder gammelt. Begge betingelser skal være opfyldt.

Brugt motorkøretøj
Igen er fremgangsmåden, som hvis køretøjet blev medbragt i forbindelse med flytning til Tyskland. Der vil ikke skulle betales moms, modsat praksis ved et nyt køretøj, da momsen er betalt i Danmark ved førstegangsregistreringen.
I Danmark kan man i Bilbogen, som kan sammenlignes med en tinglysningsbog for motorkøretøjer, tinglyse rettigheder, hæftelser/pant m.m. over et køretøj. Køber man et køretøj uden at tjekke det i Bilbogen, kan det ikke udelukkes, at det er behæftet med pant/gæld, og at dette følger med i købet.
Man har mulighed for at tjekke alle oplysninger om et køretøj på en offentlig hjemmeside, www.nummerplade.net, hvis man kender stelnummer eller nummerplade. Her er de gennemførte syn i Danmark og kilometerstand også angivet.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00