OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Servicefradrag (Håndværkerfradrag)

Grænsegængere kan i givet fald også udnytte "håndværkerfradrag" eller servicefradrag” i den danske selvangivelse.

Betingelsen er, at man falder under den skattemæssige ”grænsegængerregel”. Det betyder, at 75 procent af grænsependlerens samlede indtægter (arbejdsindkomst og den såkaldte globalindkomst) i det kalenderår, for hvilket selvangivelsen skal indgives, er underlagt dansk beskatning. Man skal selv søge om anvendelsen af grænsegængerregeln i anledning af selvangivelsen og bliver så behandlet som om man var ubegrænset skattepligtig i Danmark.

Den maksimale fradrag for de aktuelle år kan du finde i tabellen for satser og tal i Danmark. Fradraget kan man få for serviceydelser udført på sin bopæl med et "grønt sigte". Derudover kan man få fradrag for tjenesteydelser udført i sit hjem, for eksempel børnepasning, rengøring, havearbejde eller vinduespudsning. Der er dog en maksgrænse herfor, hvilken du kan finde i tabellen for satser og tal i Danmark. En fuld liste med ydelser, der er omfattet, findes på SKAT’s hjemmesider www.skat.dk.

Betingelserne for at få fradraget
Der stilles særlige krav til leverandøren af ydelser til grænsegængere, der vil gøre brug af fradraget. Virksomheden, skal være momsregistreret i et EU-/EØS-land og privatpersoner der udfører serviceydelser skal ved indkomstårets udløb være fyldt 18 år og være fuld skattepligtig i et EU-/EØS-land.

Derudover stilles der særlige krav til regningen hhv. dokumentation for udgifterne. Man skal dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson). Dokumentationen skal indeholde oplysninger om arbejdets art, lønudgiftens størrelse, leverandørens CVR-nummer eller VAT-nummer (for en virksomhed), leverandørens CPR-nummer eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, samt fulde navn og adresse (for en person), dato for arbejdets udførelse og adresse for arbejdets udførelse.

(OBS: I Tyskland gælder dette egentlig kun for freelancere, der ikke skal virksomhedsregistreres, men som alligevel skal angive deres arbejde ved det tyske Finanzamt. Privatepersoner, der udfører tjenesteydelser mod betaling findes i Tyskland i princippet ikke).

Arbejdet skal betales via overførsel og betalingen skal dokumenteres med kontoudtog eller betalingskvittering. Som grænsegænger skal man oplyse servicefradraget i sin selvangivelse i Danmark.

Når man betragter alle betingelser, kan man sige, at der gælder næsten de samme regler som der gælder i Tyskland for ”Haushaltsnahe Dienstleistungen”.

Yderligere informationer samt en liste over alle tjenesteydelser kan findes på www.skat.dk.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00