OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Bevillinger fra Borgerprojektfonden skal styrke elevers interesse for nabolandet


14.05.2024 //

Fire projekter har netop har fået bevillinger gennem Interreg 6a’s Borgerprojektfond til et samlet projektbeløb på ca. 1,9 mio. DKK


På sit seneste møde har Bevillingsudvalget for Borgerprojektfonden tildelt støtte til to projekter, der sigter mod at styrke samarbejdet mellem danske og tyske skoler samt fremme interessen for nabolandet Tyskland.

Det første projekt med titlen "Dansk-tyske problemstillinger i historieundervisningen", bringer danske og tyske lærerstuderende fra UC Lillebælt, UC SYD og Europa-Universität Flensburg sammen for at udvikle undervisningsmaterialer om emner som "flugt og erindringskultur". Den tildelte støtte på 407.640 DKK muliggør udviklingen af undervisningsforløb, der gør det nemmere for lærere fra begge sider af grænsen at tage et svært emne op i undervisningen.

Det andet projekt inddrager både danske og tyske skoleklasser i udviklingen af aktuelle undervisningsforløb og materialer. Ved at lade eleverne være med til at vælge emner og dele deres egne holdninger og tanker skal dette projekt give kommende elever en mere engagerende og relevant læringsoplevelse. Det moderne undervisningsmateriale vil styrke danskundervisningen i Schleswig-Holstein og tyskundervisningen i Danmark. Projektet har modtaget en bevilling på 670.142 DKK og er ansøgt af IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein), Nykøbing Katedralskole og Alssundgymnasium Sønderborg.

-      I Danmark har vi brug for, at flere elever bliver gode til tysk, og begge bevillinger til skoleområdet vil styrke elevernes forståelse og interesse for nabosproget men også for vores fælles historie og kultur, siger Kathrine Monsrud Ekelund, formand for Borgerprojektfondens bevillingsudvalg og regionsrådsmedlem i Region Sjælland.  

Bevillingsudvalget uddelte også støtte til to andre borgernære dansk-tyske projekter. Et korsamarbejde, som er opstået mellem Koret First Choice (Næstved Kommune) og Chor der Bodelschwing Kirche (Lübeck), fik bevilget 188.729 DKK. Desuden blev der givet støtte til et stort klimaprojekt med et partnerskab bestående af Klimafolkemødet (Middelfart Kommune) og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. samt netværkspartnerne Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein e.V., Region Syddanmark og Flensborg Avis. Danskere og tyskere får mulighed for at drøfte klimaudfordringer og lade sig inspirere af hinandens tilgange på klimafolkemødet i Middelfart. Projektet ”Klima kender ingen grænser” fik en bevilling på 670.209 DKK og skal gennemføres som et to-årigt projekt, der vil omfatte ca. 600 deltagere fra Danmark og Tyskland.

-      Klimaudfordringerne er de samme i Schleswig-Holstein som i Danmark, og som grænseregion har vi brug for at samarbejde, hvis vi skal tackle de kommende klimaudfordringer. Klimaet tager ikke hensyn til nationale grænser, hvilket vi oplevede på nært hold ved den seneste stormflod, der berørte store dele af Syddanmark og de nordlige, kystnære dele af Schleswig-Holstein, udtaler Mario de Vries, næstformand for Borgerprojektfondens bevillingsudvalg og kulturudvalgsformand i Kreis Schleswig-Flensburg.

Borgerprojektfonden støtter innovative borgernære dansk-tyske projekter med et samlet projektbudget på max 745.000 DKK. Fonden har desuden en attraktiv transportpulje for børn og unge.

Nærmere informationer: www.interreg-de-dk.eu/dk/vi-fremmer/borgerprojektfond/ 

Rådgivning om støttepuljerne tilbydes digitalt. Send en e-mail til: bfond@region.dk

Borgerprojektfonden støttes af Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Union.

 

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00