OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Ændringer ved barselsorlov og barselsdagpenge i Danmark og Tyskland


07.05.2024


Fra april hhv. maj 2024 gælder nye regler om barselsorlov og barselsdagpenge i Tyskland og Danmark. Hvilke ændringer der indføres i det pågældende land, kan findes i det nedenstående.

Forældre til tvillinger får ekstra barselsorlov i Danmark fra 1. maj 2024

Indtil nu var der ikke mulighed for ekstra orlov for forældre til tvillinger i henhold til de danske regler om barselsorlov. Forældre der får tre eller flere børn ved en fødsel har til gengæld i Danmark mulighed for at få 26 ugers ekstra orlov fordelt med 13 ugers ekstra orlov til hver forælder.

Med et nyt lovforslag ville den danske regering indføre, at reglerne om ekstra orlov også gælder for tvillingeforældre i fremtiden. Lovforslaget blev nu vedtaget. Dermed gælder reglerne om ekstra barsel fremover også for forældre til tvillinger. De nye regler om ekstra orlov til tvillingeforældre gælder for børn der fødes den 1. maj 2024 eller derefter. Disse får dermed samme vilkår som forældre der får 3 eller flere børn ved en fødsel. Forældre til flerlinger har derudover mulighed for at få et flerbørnstilskud.

Barselsdagpenge i Tyskland – ændringer fra den 01. april 2024

For forælde af børn, der fødes fra den 01. april 2024, gælder ændringer ved tyske barselsdagpenge (Elterngeld).

Indkomstgrænse

Indkomstgrænsen, fra hvilken der ikke længere er ret til tysk Elterngeld, reduceres til 200.000 euro for par og enlige forsørgere ved fødsler fra 1. april 2024. I 2025 sænkes indkomstgrænsen yderligere. Det betyder, at der for fødsler fra 1. april 2025 gælder en indkomstgrænse for par og enlige forsørgere på 175.000 euro.

Afgørende er den skattepligtige indkomst. Der tages hensyn til alle indkomster (f.eks. beskæftigelsesindkomst, indkomst fra selvstændig virksomhed, lejeindtægter mv.). Den skattepligtige indkomst svarer dog ikke til bruttoindkomsten, men derimod den skattepligtige indkomst (zu versteuerndes Einkommen) ifølge den tyske årsopgørelse fra den tyske Skattemyndighed (Finanzamt), efter fradrag for særlige udgifter (Sonderausgaben), Forsikringsudgifter (Vorsorgeaufwendungen), individuelle fradrag (individuelle Freibeträge) og ekstraordinære belastninger (außergewöhnliche Belastungen) blev fratrukket i anledning af selvangivelsen i Tyskland.

Den tidligere indkomstgrænse for fødsler mellem 1. september 2021 og 31. marts 2024 var på 300.000 euro for par og 250.000 euro for enlige forsørgere.

Loft for muligheden for parallel modtagelse af Barselsdagpenge i Tyskland

Ved fødsler fra 01. april 2024 er der desuden indført et loft for muligheden for parallel modtagelse af barselsdagpenge i Tyskland (Elterngeld).

Det betyder, at moderen og faderen fremover kun kan få barselsdagpenge (Basiselterngeld) samtidig i højst en måned. Denne samtidige modtagelse af Elterngeld må kun finde sted inden for de første 12 måneder efter fødslen.

Der er nogle undtagelser, hvor en længere parallel modtagelse af Elterngeld kan være mulig, f.eks. ved:

  • særligt for tidligt fødte børn, der er født mindst seks uger før den forventede termin,
  • tvillinger, trillinger og andre flerlinger, og
  • nyfødte børn med handicap og søskende med handicap, som man får søskendebonus (Geschwisterbonus) for

Hvis den ene forælder modtager ElterngeldPlus, kan den anden forælder også få barselsdagpenge (Elterngeld) eller ElterngeldPlus i mere end en måned samtidig.

Elterngeld kan fortsat modtages, indtil barnet er fyldt 14 måneder.

Dog skal 2 måneder heraf tages af den anden forælder. Med ElterngeldPlus kan perioden i hvilken man kan modtage barselsdagpenge (Elterngeld) forlænges ved samtidig beskæftigelse, men med lavere ydelser.

Vejledning om barsel

Barselsorlov kræver som regel en individuel undersøgelse af forholdene i det konkrete tilfælde, især ved særlige situationer, da der er mange faktorer der har indflydelse på kravet på barselsorlov, barselsdagpenge og mulighederne for at lægge barslen. Ved grænseoverskridende barselssager f.eks. ved pendlere, skal man i givet fald tage begge landes barselsregler i betragtning, alt efter hvilke regler der er gældende for den enkelte forælder.

Yderligere Informationer om Elterngeld, EltergeldPlus og reglerne for forældreorlov i Tyskland kan findes i vores artikel herom. Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på artiklen.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Leve_og_arbejde_i_Tyskland/Social_sikring/Familieydelser/Barsel_i_D.php

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00