OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Rejserestriktioner på grund af Corona (03.05.2021)

Rejser til Tyskland

Generelt gælder:

Den 14.01.2021 er den nye Coronavirus-indrejseforordning af den tyske regering trådt i kraft. Denne anvendes ikke en-til-en af alle forbundslande.

Informationer om de enkelte forbundslandes indrejsebestemmelser kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af den tyske regering, med en oversigt over de enkelte forbundslandes aktuelle regler.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

For indrejsende, som rejser til Tyskland med fly, kan der gælde særlige regler. For yderligere oplysninger herom, informer dig venligst hos de kompetente ministerier.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium, med den aktuelle Coronavirus-Einreiseverordnung. Her kan du også finde informationer om de gældende regler for rejser til Tyskland med fly. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/
Coronavirus/Verordnungen/1._VO_zur_Aend_Coronavirus-EinreiseVO_BAnz_AT_26.03.2021_V1.pdf

I det følgende beskrives indrejsebestemmelserne i henhold til den nye Coronavirus-indrejseforordning af den tyske regering, hvilke blandt andet gælder for Schleswig-Holstein.

 

Pligt til indrejseregistrering:

Personer, der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et risikoområde inden for de seneste 10 dage før indrejsen, er grundlæggende forpligtet til at foretage en digital indrejseregistrering. For yderligere informationer om den digitale indrejseregistrering kan du klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores artikel om indrejseregistreringen i Tyskland på vores hjemmeside.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/IndrejseregistreringiTyskland.php

Undtagelser fra indrejseregistreringen gælder blandt andet for personer, der i forbindelse med grænsetrafikken opholder sig mindre end 24 timer i et risikoområde eller som indrejser fra et risikoområde til Tyskland for mindre end 24 timer. Hertil hører også grænsependlere, der dagligt pendler til deres arbejde og tilbage til deres bopæl, hvis disse ikke opholder sig mere end 24 timer på den anden side af grænsen. Ugependlere er ikke undtaget fra indrejseregistreringen.

 

Test- og dokumentationspligt generel:

Ud over dette, gælder der siden den 14.01.2021 en test- og dokumentationspligt, for alle personer der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et risikoområde inden for de seneste 10 dage før indrejsen. Disse personer skal senest 48 timer efter indrejsen have en dokumentation for en negativ Covid-19-test, som kan forelægges ved opfordring af de ansvarlige myndigheder i henhold til infektionsbeskyttelsesloven (Infektionsschutzgesetz). En opfordring til at forelægge dokumentationen kan foretages op til ti dage efter indrejsen. Dokumentation for en negativ Covid-19-test, som allerede foreligger ved indrejsen til Tyskland, skal efter opfordring forelægges de ansvarlige myndigheder. Personer der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et risikoområde inden for de seneste 10 dage før indrejsen, der efter vurdering af det tyske Bundesgesundheitsministerium i samarbejde med Auswärtiges Amt og det tyske Bundesinnenministerium, bliver betragtet som et område med særlig høj risiko for at blive smittet med Covid-19, et såkaldt højincidensområde (Hochinzidenzgebiet) eller et område med særlig høj forekomst af en mutation af Covid-19 (Virusvarianten-Gebiet), skal allerede ved indrejsen medføre dokumentation for en negativ Covid-19-test og forelægge denne ved opfordring af de ansvarlige myndigheder.

Gennemførelsen af Coronavirus-indrejsefororndningen af den tyske regering er ikke ens i alle forbundslande i Tyskland. Undersøg derfor venligst de enkelte forbundslandes bestemmelser inden indrejse.

Yderligere informationer om Coronavirus-indrejsefororndningen af den tyske regering og de her nævnte bestemmelser samt undtagelser, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/
Coronavirus/Verordnungen/1._VO_zur_Aend_Coronavirus-EinreiseVO_BAnz_AT_26.03.2021_V1.pdf

 

Test- og dokumentationspligt for grænsependlere i Schleswig-Holstein:

Med bekendtgørelse fra den 19.02.2021 af Land Schleswig-Holstein og de tilhørende generelle beslutninger (Allgemeinverfügungen) af de såkaldte Kreise og kreisfreie Städte, gælder der fra den 22.02.2021 en test- og dokumentationspligt for grænsependlere i Schleswig-Holstein. Undtagelserne fra test- og dokumentationspligten for grænsependlere, som nævnt i Coronavirus-indrejsefororningen af den tyske regering fra den 14.01.2021, gælder dermed ikke længere for Schleswig-Holstein.

Fra den 22.02.2021, skal grænsependlere med bopæl i Schleswig-Holstein, som tvingende nødvendig og uopsættelig skal indrejse til Danmark for udførelsen af deres arbejde og som regelmæssigt, mindst en gang om ugen vender hjem til deres bopæl, samt grænsependlere der har bopæl i Danmark, som tvingende nødvendig og uopsættelig skal indrejse til Schleswig-Holstein for at udføre deres arbejde og som regelmæssigt, mindst en gang om ugen vender hjem til deres bopæl i Danmark, ved indrejsen til Schleswig-Holstein medbringe dokumentation for en negativ Covid-19-test og forelægge den til de ansvarlige myndigheder efter opfordring. Dokumentationen for en negativ Covid-19-test må ikke være ældre end 72 timer og skal kunne forelægges i papirform eller som elektronisk dokument på tysk, engelsk, fransk eller dansk. Både dokumentation for en negativ PCR-test og for en negativ POC-test, også kendt som Antigen-hurtigtest, kan bruges.

Ved at klikke på et link under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af den pågældende Kreis eller kreisfreie Stadt, med bekendtgørelsen, Erlass von Allgemeinverfügungen für die Test- und Nachweispflicht für Grenzpendler und Grenzgänger.

Test- og dokumentationspligten for grænsependlere gælder foreløbigt til den 31.05.2021.

https://www.flensburg.de/Aktuelles/Amtliche-Bekanntmachungen/

https://www.nordfriesland.de/index.php?NavID=2271.584

https://www.schleswig-flensburg.de/index.php?NavID=2120.790

 

Rejser fra Danmark til udlandet

Fra den 21.04.2021 bliver rejsevejledningen, som fraråder alle rejser til hele verden ophævet og rejsevejledningerne følger igen den regionale model, efter hvilken landene bliver inddelt i kategorierne gul, orange og rød. For inddelingen af landene i kategorierne er blandt andet incidensen i de pågældende lande afgørende. Udenrigsministeriet foretager en ugentlig vurdering af landene og i givet fald også en ændring af kategoriseringen af landene.

I den følgende tabel kan du se hvad de enkelte farver står for og hvilke grundlæggende forpligtelser der gælder. Vær opmærksom på undtagelsesreglerne der beskrives i det følgende.

Kategoriseringen af landene i gul, orange og rød vil fremover også have en betydning for de gældende indrejserestriktioner og i givet fald også for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark.

Se mere om rejserestriktionerne ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer ind på Udenrigsministeriets hjemmeside med informationer om restriktionerne ved rejser ud af Danmark.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Tyskland er aktuelt (stand 21.04.2021) i den orange kategori, dvs. at alle ikke-nødvendige rejser frarådes.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på udenrigsministeriets hjemmeside, med rejsevejledningen for Tyskland.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/tyskland/

Tjenesterejser til udlandet betragtes fra den 21.04.2021 igen som nødvendige rejser og kan grundlæggende foretages. Her er dog nye regler ift. test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, der skal tages i betragtning.

Se mere om rejsevejledningerne ift. erhvervsrejser til udlandet, ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på Udenrigsministeriets hjemmeside med informationer om rejserestriktioner ifm. erhvervsrejser.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-til-erhvervsrejser/

 

Rejser til Danmark

Generelt gælder:

For alle indrejser til Danmark kræves der generelt en negativ Covid-19 test og et anerkendelsesværdigt formål. Testresultatet må ikke være ældre end 48 timer. Listen over anerkendelsesværdige formål blev udvidet den 21.04.2021 i forbindelse med første fase af genåbningen af rejseaktiviteten. Der vil dog være undtagelser for personer med bopæl i grænselandet. Genåbningen af rejseaktiviteten skal gennemføres i fire faser inden for de kommende måneder. Der er undtagelser for personer med bopæl i grænselandet.

Færdigvaccinerede personer med bopæl i et EU- eller Schengenland er fra den 01.05.2021 undtaget fra pligten til at fremvise en negativ Covid-19-test og et anerkendelsesværdigt formål ved indrejsen til Danmark. Hvis disse personer dog indrejser fra et rødt land, gælder pligten til at fremvise en negativ Covid-19-test ved indrejsen til Danmark, som ikke må være ældre end 48 timer, fortsat. For færdigvaccinerede personer gælder derudover, at vaccinationen skal være foretaget i et EU- eller Schengenland, at vaccinen skal være godkendt af EMA (Europæisk Lægemiddelagentur), at vaccinationsforløbet er afsluttet og at vaccinationsforløbet blev afsluttet mindst 14 dage inden indrejsen og højst 180 dage før indrejsen. Derudover skal færdigvaccinerede personer ved indrejsen til Danmark kunne fremvise dokumentation for vaccinationen, som indeholder, navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod, vaccinens navn, vaccinationsstatus og effektueringsdato, altså tidspunktet hvor første hhv. anden vaccination blev gennemført. Denne undtagelsesregel kan også være gældende for grænsependlere og ugependlere. For børn af færdigvaccinerede personer, som indrejser til Danmark sammen med deres forældre, kan der være særlige regler. For færdigvaccinerede personer kan der gælde andre regler iht. test- og isolationskravet efter indrejsen i Danmark.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med oplysninger om, hvad der gælder som anerkendelsesværdigt formål.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-udlandet

Personer med bopæl i udlandet, som allerede har overstået en Covid-19 infektion, er ikke omfattet af den almene pligt til at fremvise en negativ Covid-19-test ved indrejsen i Danmark. Disse personer skal dog kunne fremvise en positiv Covid-19-test, som ved indrejsen skal være mindst 14 dage og højst 12 uger gammel. For personer der allerede har overstået en infektion med Covid-19, kan der gælde andre regler ift. test- og isolationskravet efter indrejsen i Danmark.

Danske statsborgere samt personer med bopæl i Danmark er ikke omfattet og kan fortsat indrejse til Danmark. Der kan dog, også for disse personer, opstå forpligtelser i henhold til reglerne om test- og isolationspligt efter indrejse i Danmark.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om reglerne ved indrejse til Danmark for danske statsborgere.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-danske-statsborgere-og-udlaendinge-med-bopael-i-danmark

For yderligere oplysninger om test- og isolationspligten efter indrejse i Danmark, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om test- og isolationspligten i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

Transit gennem Danmark er grundlæggende tilladt. Der skal dog forelægges en negativ Covid-19-test som ikke må være ældre end 48 timer ved indrejsen i Danmark. Hvis bopælslandet man kommer fra, er et orange eller rødt land i henhold til Udenrigsministeriets rejsevejledning, gælder der desuden, at der skal foreligge et anerkendelsesværdigt formål. Der gælder forskellige regler for de forskellige kategorier (orange, rød), hvad der betragtes som anerkendelsesværdigt formål.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside med oplysninger om rejser via Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-personer-der-vil-rejse-via-danmark

For indrejsende, som rejser til Danmark med fly, kan der gælde særlige regler. Disse kan gælde for både udenlandske og danske statsborgere. Informer dig venligst inden en flyrejse til Danmark, hvilke regler der er gældende for dig.

Ved at klikke linket under denne tekst, kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejsen til Danmark med fly.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/personer-der-rejser-til-danmark-med-fly

 

Grænsependlere med bopæl i Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein):

Grænsependlere fra Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein) skal, udover at have et anerkendelsesværdigt formål, fremvise dokumentation for en negativ Covid-19 test der ikke må være ældre end 48 timer, ved indrejse til Danmark. Både PCR-test og antigen-hurtigtest kan bruges ved indrejse. Indrejsen i Danmark for udførelsen af arbejde, gælder som anerkendelsesværdigt formål.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejserestriktionerne for rejser ind i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-udlandet

 

Rejser til Danmark for personer med bopæl i grænselandet (her også grænsependlere):

Grænsependlere med bopæl i grænselandet (Schleswig-Holstein) der indrejser til Danmark for udførelsen af deres arbejde, har et anerkendelsesværdigt indrejseformål. For disse grænsependlere med bopæl i grænselandet (her Schleswig-Holstein) og som har et anerkendelsesværdigt formål, gælder der dog et krav om negativ Covid-19-test. Disse personer skal dermed fremvise et negativt testresultat ved indrejsen til Danmark, som ikke må være ældre end 72 timer. Både resultater fra PCR-test og kviktest kan bruges til indrejsen.

Personer uden dansk statsborgerskab med bopæl i grænselandet (her Schleswig-Holstein), som ikke har et anerkendelsesværdigt formål, må indrejse til Danmark, dog kun med dokumentation for en negativ Covid-19-test, som ikke er ældre end 48 timer. Både resultater fra PCR-test og kviktest kan bruges til indrejsen. Listen over anerkendelsesværdige formål blev udvidet den 21.04.2021.

Danske statsborgere og personer med bopæl i grænselandet er ikke omfattet af testkravet ved indrejsen i Danmark og kan indrejse til enhver tid. Der kan dog også for disse personer være test- og isolationspligter efter indrejsen i Danmark.

For yderligere oplysninger om indrejserestriktionerne for personer med bopæl i grænselandet klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejserestriktioner til personer med bopæl i grænselandet.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-graenselandet

Vær venligst opmærksom på, at der også for personer med bopæl i grænselandet kan opstå forpligtelser i henhold til reglerne om test-og isolationspligten efter indrejse i Danmark.

For yderligere oplysninger om test- og isolationspligten efter indrejse i Danmark, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om den aktuelle test- og isolationspligt i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart