OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Karantæneforanstaltninger for ind- og hjemrejsende (07.10.2021)

Regler i Tyskland

Indrejse fra Danmark til Tyskland

Fra den 1. august 2021 gælder der ændringer i forhold til udpegningen af risikoområder. Risikoområder bliver fremover angivet i to kategorier: Højrisikoområder (tidligere højincidensområder) og virusvariantområder. Den hidtidige kategori ”enkelt” risikoområde udgår.

Idet Robert-Koch-Instituttet (RKI) kategoriserede Danmark som ”enkelt” risikoområde, fjernes hele Danmark fra listen over risikområder fra den 1. august 2021. For personer der indrejser fra Danmark til Tyskland gælder der dermed kun den generelle dokumentationspligt jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums). Karantænepligten for personer der rejser fra Danmark til Tyskland er dermed ophævet.

For yderligere informationer om test- og dokumentationspligten, kan du klikke på følgende link. Du kommer direkte ind på vores artikel om rejserestriktionerne på grund af Covid-19 på vores hjemmeside:

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

 
Indrejse fra højrisikoområder og virusvariantområder

Personer, der indrejser til Tyskland fra udlandet til lands, til søs eller til luft og som inden for de seneste 10 dage før indrejsen, har opholdt sig i et område, som ved indrejsen gælder som højrisikoområde iht. den tyske infektionsbeskyttelseslov (Infektionsschutzgesetz), er grundlæggende forpligtet til at begive sig i karantæne i 10 dage, direkte efter indrejsen til Tyskland. For personer, der har opholdt sig i et område med forekomst af bekymrende virusvarianter, såkaldt Virusvarianten-Gebiet, inden for de seneste 10 dage før indrejsen i Tyskland, gælder en karantæne på 14 dage. I karantænetiden er disse personer underlagt de ansvarlige kommunale sundhedsmyndigheders observation.

Der er dog også nogle generelle undtagelser fra karantænepligten for særlige persongrupper.

Yderligere oplysninger om karantæneforanstaltningerne af Bundesgesundheitsministerium kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af Bundesgesundheitsministerium, med de aktuelle karantæneregler. 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/
content/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/BAnz%20AT%2029.09.2021%20V1.pdf?inline

 

Regler i Danmark

Generelt gælder

For personer som indrejser i Danmark via lande- eller søgrænse, gælder en pligt til isolation i 10 dage efter indrejsen. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test, som tidligst foretages på fjerdedagen efter indrejsen. Isolationspligten gælder grundlæggende for alle indrejsende, hermed også for danske statsborgere. Personer der i forbindelse med indrejsen foretager en covid-19-test, som er negativ, er som udgangspunkt også omfattet af pligten til at begive sig i isolation i 10 dage. I isolationstiden er det ikke tilladt at forlade isolationsstedet (f.eks. eget hjem eller et kommunalt isolationssted).

Der er dog en del undtagelser fra isolationspligten.

Derudover blev der indført en testpligt efter indrejse i Danmark. Indrejsende skal efter de nu gældende regler foretage en covid-19-test indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark. Også her er der en del undtagelser fra reglen.

Tyskland er aktuelt (stand: 07.10.2021) i den gule kategori. For lande i den gule kategori bortfalder isolationspligten efter indrejsen i Danmark. Testkravet efter indrejsen i Danmark gælder dog også for indrejsende fra gule lande. Disse rejsende skal dermed testes indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark. Både en PCR-test og en antigenhurtigtest kan bruges. Der er dog en del undtagelser fra testkravet efter indrejsen i Danmark. Disse gælder blandt andet for vaccinerede og tidligere smittede, samt for personer der opholder sig i Danmark under 24 timer. Undersøg venligst inden indrejse i Danmark om en af undtagelserne fra testkravet efter indrejsen i Danmark gælder for dig.

Indrejsende fra Schleswig-Holstein er er hverken underlagt Testkravet eller isolationskravet, da Schleswig-Holstein (stand 07.10.2021) er kategoriseret som grøn region.

Færdigvaccinerede personer med bopæl i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstat, et OECD-land eller et land der er kategoriseret som gult land ved indrejsetidspunktet, er undtaget fra test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark. Hvis disse personer dog indrejser fra et rødt land (se tekst om rejserestriktioner på denne hjemmeside), gælder testkravet ved indrejsen og test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark fortsat. For færdigvaccinerede personer gælder derudover, at vaccinationen skal være foretaget i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstat, et OECD-land eller et land der er kategoriseret som gult land ved indrejsetidspunktet, at vaccinen skal være godkendt af EMA (Europæisk Lægemiddelagentur), at vaccinationsforløbet blev afsluttet mindst 14 dage inden indrejsen og højst 12 måneder inden indrejsen og at personen ikke indrejser fra et rødt land, for at være undtaget fra test- og isolationspligten. Derudover skal færdigvaccinerede personer ved indrejsen til Danmark kunne fremvise dokumentation for vaccinationen, som indeholder, navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod, vaccinens navn, vaccinationsstatus og effektueringsdato, altså tidspunktet hvor første hhv. anden vaccination blev gennemført, for at være undtaget fra test- og isolationspligten. Denne undtagelsesregel kan også gælde for grænsependlere og ugependlere.

Børn under 16 år er ikke underlagt testkravet ved indrejsen i Danmark samt isolationspligten efter indrejsen.

Børn fra og med 16 år og til og med 17 år, der indrejser til Danmark sammen med deres forældre, som er færdigvaccineret, er ikke underlagt isolationspligten efter indrejsen i Danmark. Disse børn er dog stadig underlagt testkravet ved indrejsen.

Personer med bopæl i udlandet, som allerede har overstået en Covid-19 infektion, er ikke omfattet af den almene test- og isolationspligt efter indrejsen i Danmark. Disse personer skal dog kunne fremvise en positiv Covid-19-test, som ved indrejsen skal være mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel, for at undgå test- og isolationspligten. Denne undtagelsesregel kan også være gældende for grænsependlere og ugependlere.

De gældende indrejserestriktioner for rejser til Danmark og de deraf følgende testkrav, gælder stadigvæk uafhængigt af test- og isolationspligten. For yderligere informationer herom, klik på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om de aktuelle rejserestriktioner på grund af covid-19.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

For personer der indrejser i Danmark med fly, kan der gælde andre regler og undtagelser. Informér dig venligst herom ved brug af kilderne der er angivet i det følgende eller kontakt de ansvarlige myndigheder i Danmark.

Ved at klikke linket under denne tekst, kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejsen til Danmark med fly.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

Reglerne og de tilhørende undtagelser i forhold til test- og isolationspligten i Danmark, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med reglerne for test- og isolationspligt efter indrejse i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

For personer med bopæl i Tyskland hhv. grænselandet (her Schleswig-Holstein)

Da Tyskland siden den 28.08.2021 er kategoriseret som gult land, bortfalder isolationskravet efter indrejsen i Danmark. Testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark gælder dog grundlæggende også for indrejsende fra Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein) pga. kategoriseringen som gult land. Undersøg venligst inden indrejsen i Danmark, om en af undtagelserne fra testkravet efter indrejsen i Danmark gælder for dig.

Vaccinerede og tidligere smittede personer, der opfylder de yderligere betingelser, er undtaget fra testkravet efter indrejsen i Danmark. Personer der opholder sig under 24 timer i Danmark er ligeledes undtaget fra testkravet efter indrejsen i Danmark. Dette gælder dermed også for grænsependlere med bopæl i Tyskland og arbejdssted i Danmark.

Da Schleswig-Holstein siden den 28.08.2021 er kategoriseret som grøn region, bortfalder dermed isolationspligten efter indrejsen i Danmark. Testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark bortfalder ligeledes med kategoriseringen som grøn region. Dette gælder dermed også for grænsependlere med bopæl i Schleswig-Holstein og arbejdssted i Danmark.

Disse Regler gælder både for danske og udenlandske statsborgere.

Reglerne og de tilhørende undtagelser i forhold til testkravet efter indrejsen i Danmark kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer ind på hjemmesiden af de danske myndigheder, med informationer om reglerne ift. test- og isolationskravet efter indrejsen i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

 

For Personer med bopæl i Danmark

Personer med bopæl i Danmark, der indrejser til Danamark efter at have opholdt sig i Tyskland, er omfattet af testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen hhv. tilbagerejsen til Danmark, da Tyskland siden den 28.08.2021 er kategoriseret som gult land.

Personer med bopæl i Danmark, der indrejser i Danmark efter at have opholdt sig i Schleswig-Holstein, er hverken underlagt testkravet eller isolationspligten efter indrejsen i Danmark, da Schleswig-Holstein (stand 07.10.2021) er kategoriseret som grøn region.

Da Tyskland siden den 28.08.2021 er kategoriseret som gult land og Schleswig-Holstein som grøn region, bortfalder isolationskravet ligeledes ved ind- hhv. tilbagerejses til Danmark.

Grænsependlere med bopæl i Danmark, som pendler til Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein) er dermed også underlagt testkravet efter ind- hhv. tilbagerejsen til Danmark. Statsborgerskabet er ikke relevant i forhold til dette.

Grænsependlere med bopæl i Danmark, som pendler til Schleswig-Holstein er undtaget fra testkravet efter ind- hhv. tilbagerejsen til Danmark, hvis de ved indrejsen i Danmark kan fremvise en negativ PCR-test eller antigenhurtigtest, der ikke er ældre end 72 timer. Statsborgerskabet er ikke relevant i forhold til dette.

Vaccinerede og tidligere smittede med bopæl i Danmark, er ligeledes undtaget fra testkravet efter indrejsen i Danmark.

Der er yderligere undtagelser fra testkravet efter indrejsen. Informer dig venligst før din rejse til Tyskland hhv. Schleswig-Holstein.

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om reglerne og undtagelserne for test- og isolationskravet efter indrejsen i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

 

Ugependlere generelt

Ugependlere fra grønne lande hhv. regioner er ikke omfattet af test- og isolationskravet. Ugependlere fra gule lande er undtaget fra isolationskravet, men er dog stadig underlagt testkravet indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark. Ugependlere fra orange og røde lande er grundlæggende underlagt test- og isolationskravet efter indrejsen i Danmark. Ud over de nye regler ift. test- og isolationspligt efter indrejse i Danmark, blev der den 05.02.2021 vedtaget en ny lov om pligt til covid-19- test efter indrejsen i Danmark for tilrejsende arbejdskraft. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at sikre gennemførelsen af denne test for tilrejsende arbejdskraft.

 

Ugependlere med bopæl i Schleswig-Holstein

Ugependlere med bopæl i Schleswig-Holstein, som pendler til Danmark, er i henhold til bekendtgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet af den 05.02.2021, undtaget fra testpligten for tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark. Disse ugependlere er ligeledes undtaget fra pligten til at foretage en Covid-19-test indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark, da Schleswig-Holstein siden den 28.08.2021 er kategoriseret som grøn region. Isolationspligten gælder siden den 26.06.2021 heller ikke mere for disse ugependlere, da Schleswig-Holstein er kategoriseret som grøn region.

 

Ugependlere med bopæl i Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein)

Ugependlere, der pendler fra Tyskland til Danmark, er omfattet af testkravet for tilrejsende arbejdskraft efter indrejsen i Danmark. Testpligten inden for 24 timer efter indrejsen i Danmark gælder også for disse ugependlere, da Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein) siden den 28.08.2021 er kategoriseret som gult land. En ugependler fra Tyskland (ikke Schleswig-Holstein) er dermed forpligtet til at blive testet op til 3 gange i forbindelse med sit ophold i Danmark. Første test skal gennemføres i henhold til reglerne for indrejsen i Danmark for personer med bopæl i Tyskland (ikke Schleswig-Holstein) og uden dansk statsborgerskab. En negativ PCR-test må her ikke være ældre end 72 timer og en negativ antigenhurtigtest må ikke være ældre end 48 timer ved indrejsen i Danmark. Anden test skal gennemføres i henhold til testkravet indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark. Tredje test skal gennemføres i henhold til testkravet for tilrejsende arbejdskraft, som skal PCR-testes tidligst 48 timer og senest 120 timer efter det tidspunkt hvor personen blev testet negativ inden indrejsen i Danmark. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at sikre gennemførelsen af den tredje test.

Danske statsborgere, som er ugependlere med bopæl i Tyskland (ikke Schleswig-Holstein) og som pendler til Danmark, skal kun foretage op til 2 tests, da disse ikke er underlagt kravet om at dokumentere en negativ covid-19-test ved indrejsen i Danmark. Disse Personer er ligeledes underlagt testkravet indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark, da Tyskland siden den 28.08.2021 er kategoriseret som gult land. De er også underlagt pligten til at foretage en PCR-test for tilrejsende arbejdskraft, som ved danske statsborgere dog er underlagt andre frister. Danske statsborgere, som er tilrejsende arbejdskraft, skal PCR-testes indenfor 3 dage efter påbegyndelsen af arbejdet i Danmark og ikke som ved udenlandske statsborgere tidligst 48 timer og senest 120 timer efter indrejsen.

Isolationspligten er dog ikke gældende for disse ugependlere, da Tyskland siden den 28.08.2021 er kategoriseret som gult land.

Personer, som har overstået en covid-19-infektion og som kan forelægge en positiv PCR-test ved indrejsen i Danmark som mindst er 14 tage og højst 12 måneder gammel, er undtaget fra testkravet ved indrejsen og testkravet inden for 24 timer efter indrejsen. Testkravet for tilrejsende arbejdskraft gælder ligeledes ikke for disse ugependlere. Dette gælder også for færdigvaccinerede personer, hvis vaccinationen er foretaget i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstat, et OECD-land eller et land der er kategoriseret som gult land ved indrejsetidspunktet, vaccinen er godkendt af EMA (Europæisk Lægemiddelagentur), vaccinationsforløbet blev afsluttet mindst 14 dage og højst 8 måneder før indrejsen. Derudover skal færdigvaccinerede personer ved indrejsen til Danmark kunne fremvise dokumentation for vaccinationen, som indeholder, navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod, vaccinens navn, vaccinationsstatus og effektueringsdato, altså tidspunktet hvor første hhv. anden vaccination blev gennemført, f.eks. ved at fremvise EU´s digitale covidcertifikat.

Yderligere oplysninger kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med de aktuelle regler for test- og isolationspligten.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

 

Lovgrundlaget for de her beskrevne regler kan findes ved at klikke på et af de følgende links under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden www.retsinformation.dk, med de tilsvarende retskilder.

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1847

Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/157

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1670

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

 

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart