OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

COVID-19-testmuligheder (11.10.2021)

I både Danmark og Tyskland reduceres testkapaciteten løbende, i takt med det stigende antal af færdigvaccinerede. I Tyskland ender gratis testmuligheden for borgere den 11.10.2021. Derefter vil der kun være mulighed for gratis tests for personer, der ikke kan eller må opnå fuld vaccination, børn under 12 og unge op til 18, sidstnævnte dog kun til 31. december 2021.  

For personer der er socialsikringspligtig beskæftiget i Danmark er der fortsat mulighed for gratis PCR-tests i Danmark, dog reduceres testkapaciteten også løbende her og testcentre lukkes eller åbningstiderne indskrænkes. Den 09.10.2021 lukkede alle hurtigteststeder i Danmark, samt Falcks testcenter i Handewitt. Informer dig venligst inden fremmøde, om testcentret stadig eksisterer og om de aktuelle åbningstider.

I det følgende kan du finde relevante informationer og links om indrejse og de aktuelle testcentre i Danmark og Tyskland.

 

Indrejse til Danmark

Ved indrejsen til Danmark kræves der en negativ COVID-19-test, hvilken for indrejsende med bopæl i Schleswig-Holstein maksimalt må være 72 timer gammel.

Indrejsende fra andre forbundslande i Tyskland skal fremvise et negativt hurtigtestresultat, som ved indrejsen i Danmark ikke må være ældre end 48 timer eller et negativt PCR-testresultat, som ved indrejsen i Danmark ikke må være ældre end 72 timer.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede, der rejser fra Tyskland til Danmark, kan som alternativ til testresultatet fremvise tilsvarende dokumentation. 

 

Indrejse til Tyskland

Idet Danmark er blevet fjernet fra Robert-Koch-Instituttets/Bundesministerium für Gesundheit (det tyske sundhedsministeries) liste over risikoområder fra den 01.08.21, gælder der ved indrejsen fra Danmark til Tyskland kun den generelle dokumentationspligt på nuværende tidspunkt. Rejsende fra Danmark skal enten kunne fremvise en negativ PCR-test, der ved indrejsen i Tyskland ikke må være ældre end 72 timer, eller en antigenhurtigtest, der ved indrejsen ikke må være ældre end 48 timer. Færdigvaccinerede og tidligere smittede kan alternativt til testresultatet fremvise tilsvarende dokumentation ved indrejsen.

Der er en række undtagelser fra test- og dokumentationspligten, se nedenstående link til artiklerne ”Karantæneforanstaltninger for ind- og hjemrejsende” og ”Rejserestriktioner på grund af corona”.

I henhold til den tyske Coronavirus-Testverordnung fra den 24. Juni 2021, kan personer uden bopæl i Tyskland også testes ved de forskellige borgersteststationer. 

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium med den aktuelle Coronavirus-Testverordnung.

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/dsEpJtrqcihB2AFHbjw/
content/dsEpJtrqcihB2AFHbjw/BAnz%20AT%2025.06.2021%20V1.pdf?inline 

For yderligere oplysninger om rejserestriktioner i Danmark og Tyskland, klik på linket under denne tekst. Du kommer ind på vores hjemmeside med oplysninger om de aktuelle rejserestriktioner. 

https://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

For yderligere oplysninger om test- og isolationskrav i Tyskland og Danmark, klik på linket under denne tekst. Du kommer ind på vores hjemmeside med oplysninger om de aktuelle test- og isolationskrav efter indrejsen i Danmark hhv. Tyskland. 

https://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

Dokumentation for negativ COVID-19-test skal, efter de danske regler, indeholde følgende:

Navn på den testede

Tidspunkt for testtagning

Udsteder af certifikatet

Testen må ikke være inkonklusiv (inkonklusiv betyder, at testen ikke har vist et klart svar). Testen skal være negativ.

PCR-test og antigentest accepteres i forbindelse med indrejse, hvorimod antistoftest ikke lever op til kravet.

Testcertifikater, der foreligger på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk anderkendes.

Følgende testcertifikat-blanket er udarbejdet af de danske myndigheder og opfylder de ovennævnte kriterier. Blanketten kan tages med når du bliver testet og kan udfyldes af teststedet (status d. 07.07.21). Klik på linket under denne tekst for at åbne blanketten.

https://coronasmitte.dk/Media/4/2/20201110%20Erklaering%20covidtest%20tysk%20101120.pdf

Flere indrejseblanketter kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer ind på die danske myndigheders hjemmesider om Covid-19.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/indrejseblanketter

I den følgende artikel har vi samlet de os bekendte testmuligheder på den tyske hhv. danske side i grænselandet.

 

Hurtigtestmuligheder på den tyske side

I Tyskland findes der diverse offentlige og private udbydere af antigenhurtigtests. Tidsbestillingen og testmetoden varierer fra udbyder til udbyder. De fleste tilbyder aktuelt gratis tests for personer med bopæl i Tyskland og turister.

Informer dig dog venligst inden fremmøde om betingelserne ved de enkelte udbydere. Da der aktuelt er en dynamisk udvikling ift. testcentrene, som medfører løbende ændringer, henviser vi i det følgende til oversigtskortet af Land Schleswig-Holstein, med de aktuelle testcentre, for at sikre informationernes aktualitet. Ved spørgsmål til testmulighederne, kontakt venligst Infocentreret.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af Land Schleswig-Holstein, med et oversigtskort over testmulighederne i Schleswig-Holstein. Her kan du finde testmulighederne i Region Sønderjylland-Schleswig og Femern Bælt-regionen. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Allgemeines/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de

De grænsenære ”Kreise” og ”kreisfreie Städte” tilbyder yderligere lokale testmuligheder. For oplysninger om disse testmuligheder, klik på det tilsvarende link under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af den respektive ”Kreis” eller ”kreisfreie Stadt”, med informationer om testmulighederne.

Kreis Nordfriesland:

https://www.nordfriesland.de/Quicknavigation/Start/Corona-In-Nordfriesland-stehen-20-Schnelltest-Stationen-bereit.php?object=tx,2271.1&ModID=7&FID=2271.12648.1&NavID=2271.37&xn=1

Kreis Schleswig-Flensburg: 

https://www.schleswig-flensburg.de/Navigation-/Gesundheit/Corona-Portal/Testzentren/

Stadt Flensburg:

https://www.flensburg.de/index.php?NavID=2306.1014

 

PCR-test i Danmark

Grænsependlere

For grænsependlere/personer med sygesikring i Danmark er det muligt at få taget en gratis PCR-test i Danmark. For at booke en tid til en PCR-test kræves der ingen henvisning fra sundhedsmyndighederne eller en læge.

Siden den 01.07.2021 er det muligt at møde op på nogle PCR-testcentre uden tidsbestilling. Hvilke PCR-testcentre der tilbyder walk-in muligheden, kan ses ved at vælge et PCR-teststed på oversigtskortet over testcentrene i Danmark.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer man ind på de danske myndigheders hjemmeside, med et oversigtskort over testcentrene i Danmark. Her kan du finde testmulighederne i Region Sønderjylland-Schleswig og Femern Bælt-regionen. 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre

 

En tid til en PCR-test ved en PCR-teststation eller en af de mobile PCR-teststationer, kan bookes med NemID via www.coronaprover.dk.

Klik på linket under denne tekst for at komme ind på hjemmesiden coronaprover.dk, med oplysninger om PCR-test og for at bestille en tid.

www.coronaprover.dk

 

Hvis du ikke har NemID kan du også registreres for en PCR-test via www.covidresults.dk. Herefter kan du inden for åbningstiderne møde op på et af de følgende testcentre:

Frøslev, Kruså, Sønderborg, Aabenraa, Esbjerg, Vejle, Kolding, Odense, Svendborg og på Ærø.

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du ind på hjemmesiden www.covidresults.dk, hvor du kan registreres for en PCR-test.

www.covidresults.dk

 

Alternativt kan du bestille en tid via telefon på 0045 70 20 42 33 for at bestille en tid i Region Sjælland (alle dage kl. 9-12 og kl. 13-19:30) eller på telefon 0045 99 44 07 17 for at bestille en tid i Region Syddanmark (alle dage inkl. weekend og helligdage kl. 8-18).

Hvis du ønsker at booke en test i en anden Region, kan du finde de relevante hotlines ved at klikke på linket under denne tekst. Klik derefter på ”Du kan bestille tid her, hvis du ikke har NemID” under login-feltet.

https://www.coronaprover.dk/FAQpage

Der henvises til at man skal medbringe identifikationspapir (det gule sundhedskort, samt pas, Personalausweis eller Kørekort).

Hvis du har NemID, kan du se dit testresultat på sundhed.dk. Klik på linket under denne tekst for at se dit testresultat. Klik derefter på ”Se dit Covid-19 prøvesvar” og log ind med NemID.

www.sundhed.dk

Du kan også ringe til coronaopsporing via telefonnummeret 0045 32 32 05 11, for at få meddelt dit testresultat.

 

Rejsende med bopæl i Danmark

Alle rejsende der er over 2 år og som har bopæl i Danmark, kan ved indrejsen til Danmark blive testet for Covid-19 i et af testcentrene.

Ved at klikke på linket under denne tekst, kan du finde yderligere oplysninger om testmulighederne for rejsende i Region Syddanmark.

https://www.regionsyddanmark.dk/wm524362

 

Udenlandske statsborgere og turister

Som udenlandsk statsborger, kan man testes for Covid-19 ved brug af PCR-test i en del testcentre af Region Syddanmark. Der skal ikke bookes en tid til test.

Hvis hurtigtesten er positiv, skal der tages en PCR-test for at be- eller afkræfte resultatet. Hvis testresultatet er positiv kontaktes man af Styrelsen for Patientsikkerhed indenfor 24 timer. Man kan også selv kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed via telefonnummer 0045 32 32 05 11, for at få yderligere oplysninger eller for at afklare den videre procedure. Hvis testresultatet er negativ, kontaktes man ikke.

 

Danske statsborgere

Alle danske statsborgere, kan gøre brug af de sædvanlige testmuligheder i Danmark.

Siden den 01.07.2021 er det derudover muligt at møde op på nogle PCR-testcentre uden tidsbestilling. Hvilke PCR-testcentre der tilbyder walk-in muligheden, kan ses ved at vælge et PCR-teststed på oversigtskortet over testcentrene i Danmark.

Danske statsborgere kan ellers booke en tid med NemID via coronaprover.dk. Hvis du ikke har NemID kan du registreres for en PCR-test via coronaresults.dk og opsøge et testcenter bagefter.

Alternativt kan du bestille en tid via telefon på 0045 70 20 42 33 for at bestille en tid i Region Sjælland (alle dage kl. 9-12 og kl. 13-19:30) eller på telefon 0045 99 44 07 17 for at bestille en tid i Region Syddanmark (alle dage inkl. weekend og helligdage kl. 8-18).

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer man ind på de danske myndigheders hjemmeside, med et oversigtskort over testcentrene i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre

 

Mobile testenheder

Yderligere mobile testmuligheder bliver tilbudt af Region Syddanmark. Placeringen af disse mobile testenheder ændrer sig løbende.

Informer dig venligst hos Region Syddanmark, om testenhedernes aktuelle placering.

Tidsbestillingen kan foretages på samme måde som ved de stationære testcentre.

Ved at klikke linket under denne tekst kommer du direkte ind på Region Syddanmarks hjemmesiden, med informationer om de mobile testenheders.

https://www.regionsyddanmark.dk/wm527617

 

For yderligere oplysninger om testmulighederne for danske og udenlandske statsborgere i Region Syddanmark, klik på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på Region Syddanmarks hjemmeside.

https://www.regionsyddanmark.dk/wm524362

Yderligere oplysninger om PCR-test i Danmark kan du finde ved at klikke på et af de tre links i det følgende.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden coronaprover.dk, hvor du kan finde yderligere oplysninger om PCR-test i Danmark.

https://www.coronaprover.dk/FAQpage?culture=da

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på Region Syddanmarks hjemmeside, med yderligere oplysninger om PCR-test.

https://www.regionsyddanmark.dk/wm524362

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på Region Sjællands hjemmeside, med yderligere oplysninger om PCR-test.

https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/covid19/Sider/default.aspx

 

PCR-test i Tyskland

I Tyskland er det muligt at få en PCR-test med en henvisning fra en læge eller fra sundhedsmyndighederne. Alternativt findes der også nogle lægehuse og testcentre der tilbyder PCR-test med egenbetaling.

For yderligere oplysninger om PCR-test i Tyskland, henvend dig venligst til din praktiserende læge, til den lokalt ansvarlige Coronahotline eller til Borgertelefonen af det tyske Sundhedsministerie (Bundesgesundheitsministerium) via 0049 30 / 346 465 100.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart